Avlösning för dig som vårdar en närstående

Är du anhörig och vårdar en närstående i hemmet kan du få upp till 10 eller 15 timmars kostnadsfri avlösning, beroende på var du bor.

Ansök om avlösning


Det finns olika typer av avlösning:

Gästplats
Om du behöver avlösning 1-4 dygn finns ett gästrum på ett särskilt boende på S:t Persgatan 134. Din närstående får den omvårdnad hen behöver och har möjlighet att delta i aktiviteter.

Vad händer om jag beviljats avlösning?

Om du beviljats avlösning i hemmet tar personal från hemtjänsten kontakt med dig. 

Tänk på att:

  • kontakta hemtjänsten i god tid före ett inplanerat tillfälle för avlösning för att stämma av era behov och önskemål.
  • avlösaren ger personlig omvårdnad men utför inte andra uppgifter som tvätt, städning och liknande sysslor.

Vad kostar avlösning?

Behöver du mer avlösning via hemtjänst eller korttidsboende utöver de kostnadsfria timmar ni beviljats betalar ni utifrån antal timmar och betalningsförmåga.

All dagverksamhet är gratis förutom lunch och fika.

Om din närstående bor på gästplats betalar ni för mat och omvårdnad de dagar din närstående är där. Även denna avgift baseras på er betalningsförmåga.

Läs mer om hur avgiften och betalningsförmågan räknas ut

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret