Att må dåligt

Alla mår dåligt ibland och livet fungerar inte alltid som vi vill. Det hör till att ibland känna sig ledsen eller orolig. Ibland kan du själv påverka hur du mår och det kanske räcker med att prata med någon kompis eller förälder för att det ska kännas lättare. Men ibland kan det behövas mer hjälp och det är då viktigt att du vågar prata om det du känner.

Psykisk ohälsa är vanligt och det finns många olika typer av psykiska problem, tillstånd eller livssituationer som kan göra att man mår dåligt.

Är du som är mellan 6 och 14 år orolig för hur du mår eller någon i din närhet så kan du höra av dig till Barnhälsan. Även hela familjen kan få hjälp på Barnhälsan.

Barnhälsan

Till Ungdomshälsan i Norrköping är alla ungdomar välkomna oavsett könsidentitet, genusuttryck, sexualitet, förutsättningar i livsvillkor, politisk åskådning, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Om du önskar kurators- eller psykologkontakt så är du välkommen hit innan du fyllt 22 år.

För alla andra andra ärenden är du välkommen hit innan du fyllt 26 år.

Ungdomshälsan – För dig upp till 26 år

När familj och vänner behöver hjälp och stöd är du som anhörig ofta ovärderlig, men att vara den som hjälper kan ibland kännas tungt. Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som vårdar eller stöttar någon närstående och själv behöver stöd för att orka. Verksamheten vänder sig till alla åldrar; barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper, temakvällar och föreläsningar.

Anhörig- och kunskapscenter

Elevhälsa ska erbjudas alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Du tar kontakt med elevhälsan genom att gå förbi deras rum på din skola, ringa, smsa eller mejla. Du hittar kontaktuppgifter på din skolas webbsida.

Om du inte orkar eller vill kontakta elevhälsan själv kan du be en lärare, kompis eller vårdnadshavare/förälder att ta kontakt åt dig.

Mer information om elevhälsan finns här:

Elevhälsan

Kastanjen har grupper för dig som är barn eller tonåring som lever i en svår livssituation.

Läs mer om Kastanjen

Barn- och familjeteamen 0-20 år

Barn- och familjeteamen erbjuder stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Där kan man bland annat få hjälp genom stödsamtal, familjebehandling och/eller genom stöd i hemmet. 

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

BUSS-teamet vänder sig till barn i förskoleklass till och med årskurs nio som har komplex social problematik. Insatsen bygger på ett systemiskt arbetssätt där barnet ses i hela sitt sammanhang. Det innebär att man arbetar nära barnet på flera arenor samtidigt; i skolmiljö, i hemmet och med fritiden. BUSS-teamet drivs i samverkan mellan socialkontoret och utbildningskontoret.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

IHF är en behandling för familjer med många, jobbiga problem. Det kan till exempel vara svårt för föräldrarna och barnen att skapa en bra relation av olika anledningar. Föräldrarna och barnen kan också ha mycket konflikter i vardagen.

IHF-metoden får med hela familjen och andra viktiga personer som finns omkring dem. Barn i familjen kan vara 7-16 år.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon 011-15 00 00

Förebyggarteamet finns för att stötta och stärka dig som barn, ung och vuxen genom att erbjuda stöd så tidigt som möjligt för att undvika att dina problem växer sig större.

Vi arbetar förebyggande och relationsskapande i offentliga ungdomsmiljöer så som skolor och fritidsgårdar samt mot särskilda riskgrupper.

Vi kan erbjuda frivilliga råd- och stödinsatser individuellt och i grupp utifrån dina aktuella behov. Det kan till exempel handla om föräldrastödjande insatser eller vägledning till en fungerande skolgång eller till en meningsfull fritid.

Förebyggarteamet

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00