Spel och spelberoende

Att spela olika former av spel kan vara både roligt och utvecklande. Det kan handla om pengar till exempel på hästar, bingo, nätpoker eller om data- eller TV-spel.

Om ditt spelande gör att du missköter dig själv, din kropp, dina relationer eller skolan kan det handla om ett beroende. Du kan ha svårt att sluta spela, hamna i konflikter med din familj och kanske kommer du inte iväg till skolan. Om du känner att spelandet är ett problem, kontakta någon av verksamheterna nedan.

Har du problem med spel om pengar kan du som ungdom vända dig till socialkontorets Beroendecenter Trozelli för att få hjälp.

Du kan läsa mer om spelberoende här

Till Ungdomshälsan i Norrköping är alla ungdomar välkomna oavsett könsidentitet, genusuttryck, sexualitet, förutsättningar i livsvillkor, politisk åskådning, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Om Du önskar kurators- eller psykologkontakt så är Du välkommen hit innan du fyllt 22 år.

För alla andra andra ärenden är Du välkommen hit innan du fyllt 26 år.

Ungdomshälsan - För dig upp till 26 år

Elevhälsa ska erbjudas alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. Du tar kontakt med elevhälsan genom att gå förbi deras rum på din skola, ringa, smsa eller mejla. Du hittar kontaktuppgifter på din skolas webbsida.

Om du inte orkar eller vill kontakta elevhälsan själv kan du be en lärare, kompis eller vårdnadshavare/förälder att ta kontakt åt dig.

Mer information om elevhälsan finns här:

Elevhälsan

Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som vårdar eller stöttar någon närstående och själv behöver stöd för att orka. Men om du som barn tycker det är jobbigt hemma och någon i din närhet spelar för mycket, kan du också vända dig hit. Verksamheten vänder sig till alla åldrar; barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper, temakvällar och föreläsningar.

Anhörig- och kunskapscenter

Det uppsökande teamet besöker olika platser i Norrköping för att möta dig som är ung och behöver stöd. Vi vill hjälpa dig tidigt i livet så att dina problem inte växer sig större.

Uppsökande teamet

Kastanjen har grupper för dig som är barn eller tonåring som lever i en svår livssituation.

Läs mer om Kastanjen

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00