Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Inglasad altan/balkong

För att glasa in en eller flera sidor på en altan eller ett uterum med tak behöver du bygglov. Du behöver också bygglov för att glasa in balkonger.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • glasa in en altan/balkong

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt altanen samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen. Om det gäller en balkong markerar du bara på tomkartan var balkongen finns.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Är det en liten inglasning krävs normalt ingen kontrollansvarig. Skulle en kontrollansvarig behövas så hör handläggaren av sig till dig.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan:
Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få beslut inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot detaljplanen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.