Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Ändra användning eller inreda av ytterligare lokal i byggnad

För att väsentligt ändra användningen av en byggnad/lokal eller del av en byggnad/lokal, men även inreda ytterligare lokal kräver bygglov. En väsentlig ändring kan till exempel vara att ändra användningen från butik till bostad.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • ändra användning av byggnad/lokal.
  • inredande av ytterligare lokal i byggnad.

Det krävs bygglov även om inga förändringar görs i fasad eller bärande delar.

  • Vilka handlingar ska du skicka in?
  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Byggåtgärden behöver troligtvis en kontrollansvarig. Hör med din handläggare om du är osäker. Kontrollplan behövs för det mesta.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får beslut på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 (4 veckor för anmälan) veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.