Fönster och dörrar

För att byta eller sätta in nya fönster och dörrar är kravet på bygglov olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Hitta gällande detaljplaner i Norrköpings karta

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • ändra utseende, storlek och placering av fönster och dörrar i fasaden, inom detaljplanerat område

Du behöver inte söka bygglov för att:

  • ändra utseende, storlek och placering av fönster och dörrar i fasaden, utanför detaljplanerat område.
  • byta till nya fönster eller dörrar i samma storlek som de du redan har om din byggnad, eller området du bor i inte är kulturhistoriskt värdefullt.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Är fastigheten inom detaljplanerat område så krävs följande handlingar:

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
  • Tomtkarta i skala 1:400 där berörd del av byggnaden markeras.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Görs stora ingrepp i bärande konstruktion kan det krävas en kontrollansvarig. Vi återkommer till dig om detta krävs.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får beslut på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor (4 veckor för anmälan) om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.