Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Hiss, installera eller förändra

För att installera eller väsentligt ändra en hiss behöver du normalt göra en anmälan.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Det behöver göra en anmälan för att:

  • ändring eller byte av hissens styrsystem,
  • ändring eller byte av hissens apparatställ,
  • ändring eller byte av hissens maskineri,
  • byte av hisskorgens inredning, eller
  • byte av hela hisskorgen.

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Teknisk beskrivning.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Byggåtgärden behöver oftast inte en kontrollansvarig. Kontrollplan behövs alltid.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din anmälan?

Vad som händer från att du skickar in din anmälan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 4 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om anmälan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.