Måla om huset

För att måla om huset kan du behöva bygglov beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte.

Här ser du om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område:

Hitta detaljplan via karta

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • väsentligt ändra husets eller omgivningens karaktär, inom detaljplanerat område

Du behöver inte bygglov för att:

  • måla om huset i samma färg, inom och utanför detaljplanerat område
  • måla om huset i en annan färg, utanför detaljplanerat område

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Beskrivning med färgkoder.
  • Tomtkarta där ni markerar vilken byggnad som ska målas om.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig krävs oftast inte. Vi återkommer till dig om du behöver komplettera med en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.