Terrass eller altan

För en markis som är utfälld och har en permanent konstruktion behöver du bygglov. Däremot behöver du inte söka bygglov om markisen kan tas in och ut och inte har en permanent konstruktion.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

  • markisen är permanent utfälld likt ett skärmtak och har en permanent konstruktion med stolpar

Skärmtak


Du behöver inte söka bygglov om:

  • markisen kan tas in och ut samt inte har någon permanent konstruktion
  • Om markisen är permanent utfäld och inte är större än 15 kvadratmeter och ingår i en- och tvåbostadshus (som ett skärmtak).

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt markisen samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Är det en liten konstruktion krävs ingen kontrollansvarig. Skulle det behövas tar en handläggare kontakt med dig.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.