Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Tak, byta

Om du planerar att byta ut eller på annat sätt förändra ditt tak kan du behöva bygglov.

Du behöver söka bygglov om:

  • fastigheten ligger inom detaljplanerat område och om det innebär en väsentlig ändring av taket, till exempel om du vill ändra takvinkel, byta material eller kulör på ditt tak.

Du behöver inte söka bygglov om:

  • det är utanför detaljplanerat område.
  • om det nya taket är av samma material och färg som det ursprungliga.

Hitta gällande detaljplaner i Norrköpings karta

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (fasadritningar).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida.
  • En bild på det nya materialet eller kulören som ska användas.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig behövs om ändringen innebär att den bärande konstruktionen berörs. Vi återkommer till dig om du behöver komplettera med en kontrollansvarig och kontrollplan.


Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.