Växthus

Att bygga ett växthus kan kräva bygglov eller anmälan beroende på växthusets storlek.

Ett växthus räknas som en komplementbyggnad. Den kan gå som friggebod eller attefallsbyggnad under vissa premisser men du kan också söka bygglov för den. Tex om du redan har friggebod och/eller attefallsbyggnad.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver bygglov om

  • växthuset är större än 30 m²

Du kan göra en anmälan om

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om

Vilka handlingar ska du skicka in?

Bygglovsansökan:

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt växthuset samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

Anmälan:

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt växthuset samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.
  • I de flesta fall krävs inte någon konstruktionsritning.

Vi rekommenderar att du får ett skriftligt medgivande från din granne om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter mot fastighets- eller tomtgräns. Förslagsvis kan medgivande vara på en situationsplan.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Byggåtgärden behöver troligtvis inte en kontrollansvarig. Handläggaren kontaktar dig om det behövs i ditt fall. Kontrollplan behövs för det mesta.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 (4 veckor för anmälan) veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.