Kompetensutveckling för lärare

Som lärare har du möjlighet att ta del av en mängd olika kompetensutvecklingsinsatser.

Förutom att delta i centrala utbildningsinsatser och gå på föreläsningar och konferenser, finns det en del specifika insatser för kompetensutveckling:

  • Inom utbildningskontoret finns ett utvecklingcenter för förskola, här kan personal på förskolor få kompetensutveckling och inspiration till sitt arbete.
  • Lärare och pedagoger i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har möjlighet att ta del satsningen SoL (Språk och Lärande). Här får du som pedagog eller lärare hjälp att utveckla sitt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt sina kunskaper och ditt förhållningssätt kring flerspråkighet.