Utbildningar i samverkan med Linköpings universitet

Linköpings universitet har flera olika utbildningar som riktar sig till verksamma lärare, både behöriga och obehöriga.

Exempel på sådana utbildningar är:

  • arbetsintegrerad utbildning, 7-9/GY, där du kombinerar lärarstudier med lärarjobb
  • vidareutbildning av lärare som saknar lärarbehörighet, alla stadier
  • påbyggnadsutbildningar för redan utbildade lärare

Läs mer om utbildningar på Linköpings universitet, www.liu.se/larare