Jobba som socionom hos oss

Norrköpings kommun växer och utvecklas. Vi behöver rekrytera fler nya medarbetare framöver till både viktiga och intressanta socionomuppdrag inom våra olika verksamheter. Vill du bli en av oss?

Vårt erbjudande

  • En trevlig arbetsplats som präglas av kvalitet och engagemang.
  • Kollegor och chefer som gör sitt yttersta för att du ska få en bra start och trivas hos oss.
  • Regelbunden dialog med din chef för att balansera ditt arbetsliv med privatliv.
  • Ett meningsfullt och utmanande arbete där du har möjlighet att göra skillnad i människors liv.
  • Kompetenta och tydliga chefer som skapar stöd och trygghet för dig i din anställning.
  • Möjlighet att rådfråga sakkunniga.
  • Möjlighet till extern handledning inom specialistområden.

Läs mer om generella förmåner för alla anställda i Norrköpings kommun

Socionomyrket passar för dig som..

  • har ett genuint intresse av att arbeta med människor och människors lika rättigheter.
  • gillar att arbeta i team och har en förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
  • kan lyssna till individens behov och förstår dina skyldigheter i rollen som myndighetsutövare.

Se lediga socionomjobb i Norrköpings kommun

Här finns socionomjobben

Som utbildad socionom finns det möjlighet att arbeta inom flera av Norrköpings kommuns olika verksamheter:

Socialkontoret
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Vård- och omsorgskontoret
Utbildningskontoret

Kontakt
Socialkontoret

Besöksadress
Socialkontorets ledning och verksamhetsstöd
Vikboplan 11

Postadress
Norrköpings kommun
Socialkontoret
601 81 Norrköping

Kompetensförsörjnings-kontoret
Vård- och omsorgskontoret
Utbildningskontoret