Socionom på utbildningskontoret

Som socionom på utbildningskontoret kan du arbeta inom elevhälsan. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

Inom utbildningskontorets verksamheter vill vi få människor att växa som individer och lära för livet. Vi finns till för alla; från förskola, grundskola och gymnasium, till skolbarnomsorg och anpassad grund- och gymnasieskola. I Norrköping finns 185 enheter, från förskola till gymnasieskola. Vi arbetar med ett 1-20-års perspektiv där du som medarbetare är del av en helhet, både organisatoriskt samt utifrån barnets eller elevens utveckling.

Som socionom hos oss utgår du från barns och ungas individuella förutsättningar och behov. Målet är att varje barn och elev ska lyckas och få en god start i att utveckla ett livslångt lärande.

Yrken och karriärvägar hos oss:

  • Kuratorer och samordnande kurator är en del av barn- och elevhälsan och arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv.
  • Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
  • Kuratorn på skolan arbetar på individ, grupp- och organisationsnivå.
  • Kuratorn stödjer elever, konsulterar och handleder skolpersonal, samverkar med vårdnadshavare och med samhällets stödsystem.
  • Kurator tillför en psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet.
Kontakt
Utbildningskontoret