Socionom på socialkontoret

Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus, alltid med barns bästa i första hand. Det ska vara lätt att få hjälp. Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring för denne. Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som bor i Norrköping.

Yrken och karriärvägar hos oss

 • Arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen.
 • Utreder, bedömer, beslutar och följer upp insatser.
 • Bemöter människor som tar kontakt med socialkontoret på ett professionellt sätt samt ge dem en rättssäker handläggning.
 • Lyssnar och tar tillvara individers egen kraft och motivera till förändring utifrån olika individer och livssituationer
 • Arbetar inom områdena barn, ungdom, vuxen, familjehem, familjerätt, mottagning och jour.
 • Ger stöd och vägledning till socialsekreterare under handläggningsprocessen
 • Ser till att arbetet utförs med god kvalitet och enligt gällande rutiner, riktlinjer och lagstiftning
 • Ansvarar för samverkan internt och externt
 • Arbetar med att ständigt förbättra Socialkontorets effektivitet och arbetsprocesser
 • Arbetar inom utförarverksamheten
 • Ger stöd och vägledning till medarbetare under insatsprocessen
 • Ser till att arbetet utförs med god kvalitet och enligt gällande rutiner, riktlinjer och lagstiftning
 • Ansvarar för samverkan internt och externt
 • Arbetar för att ständigt förbättra socialkontorets arbetsprocesser
 • Arbetar inom utförarverksamheten med stödjande och behandlande insatser
 • Träffar barn, ungdomar och deras familjer eller vuxna
 • Arbetar ofta i arbetsgrupper som består av flera professioner, såsom behandlingsassistenter, pedagoger och psykologer
 • Ge stöd och behandling till personer med missbruksproblem eller som lever med våld i nära relationer
 • Tillhör verksamhetsstöd, som är ett tjänstemannastöd till socialdirektör, nämnd och behandlingsutskott
 • Arbetar bland annat med utredningar, verksamhetsutveckling, utvärdering och uppföljning
 • Har övergripande ansvar för personal, verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi för den verksamhet du arbetar inom.
Kontakt
Socialkontoret

Besöksadress
Socialkontorets ledning och verksamhetsstöd
Vikboplan 11

Postadress
Norrköpings kommun
Socialkontoret
601 81 Norrköping