Socionom på kompetensförsörjningskontoret

Kompetensförsörjningskontoret skapar möjligheter för människor att stärka sin självständighet, bli en del av samhällslivet och klara sin egen försörjning. Det gör vi dels via åtgärder som hjälper människor in på arbetsmarknaden eller vidare till studier, dels genom tillfälligt försörjningsstöd till individer och familjer.

Vi arbetar med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser, samhällsorientering och kommunal vuxenutbildning – verksamheter som bidrar till att skapa ett samhälle där alla kommuninvånare får möjlighet att växa och utvecklas. Målet med all vår verksamhet är att vägen till egen försörjning ska bli så kort som möjlig för den som tar del av våra insatser.

Yrken och karriärvägar hos oss:

  • Kombinerar socialt arbete med att besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen)
  • Ger stöd och vägledning
  • Verkar för att ge sökande redskap att nå egen försörjning genom motivationsarbete
  • Arbetar med att stärka och hjälpa individen att ta sig in på arbetsmarknaden genom arbete eller studier.
  • Verkar för att ge individen redskap att nå egen försörjning genom motiverande arbete, stöd och vägledning enskild och i grupp.
  • Arbetar med anställningar med stöd och tillsammans med chefer, handledare och andra medarbetare på de olika arbetsplatserna inom Kommunal verksamhet hjälper individer att få erfarenhet av arbetsmarknaden.
  • Möter elever som behöver stöd eller rådgivning i personliga frågor som påverkar deras mående, studiesituation eller ekonomi
  • Stöttar rektorer och pedagoger i deras arbete med att hjälpa eleverna att utvecklas och nå skolans mål
  • Har övergripande ansvar för, personal, verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi
Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret