Årsredovisning

Del 1 av årsredovisningarna omfattar den sammanställda redovisningen samt Norrköpings kommun gemensamt samt en uppföljning av övergripande mål för verksamheten. Del 2 innehåller redovisningarna för de kommunala nämnderna.

Årsredovisning 2020

Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen vid sammanträdet den 31 maj 2021.

Årsredovisning 2020 - del 1PDF (pdf, 3.2 MB)

Årsredovisning 2020 - del 2PDF (pdf, 3.3 MB)

Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål

De övergripande målen för mandatperioden följs upp skriftligen i årsredovisningens första del. Det finns även områden som särskilt följs upp genom muntlig redovisning till kommunfullmäktige. De muntliga redovisningarna finns tillgängliga på play.norrkoping.se.

Kommunfullmäktige 29 mars 2021
Muntlig uppföljning av mål 1, 4, 5, 8 och 9

Kommunfullmäktige 26 april 2021
Muntlig uppföljning av mål 1, 3, 4, 5, 6 och 12

Kommunfullmäktige 31 maj 2021
Muntlig uppföljning av mål 2, 4, 10, 1, 7 och 11

Årsredovisning för år 2019 till 2001

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019 - del 1PDF (pdf, 8.1 MB)

Årsredovisning 2019 - del 2PDF (pdf, 6.6 MB)

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018 - del 1PDF (pdf, 3.7 MB)

Årsredovisning 2018 - del 2PDF (pdf, 6.4 MB)

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017 - del 1PDF (pdf, 3.7 MB)

Årsredovisning 2017 - del 2PDF (pdf, 2.9 MB)

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 - del 1PDF (pdf, 6.9 MB)

Årsredovisning 2016 - del 2PDF (pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 - del 1PDF (pdf, 3.5 MB)

Årsredovisning 2015 - del 2PDF (pdf, 1.1 MB)

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 - del 1PDF (pdf, 3 MB)

Årsredovisning 2014 - del 2PDF (pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 - del 1PDF (pdf, 4.1 MB)

Årsredovisning 2013 - del 2PDF (pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 - del 1PDF (pdf, 3.2 MB)

Årsredovisning 2012 - del 2PDF (pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011 - del 1PDF (pdf, 3.1 MB)

Årsredovisning 2011 - del 2PDF (pdf, 1.1 MB)

Del 3 för åren 2008-2010 innehåller uppföljning av nämndernas mål i uppdragsplanerna.

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010 - del 1PDF (pdf, 4.2 MB)

Årsredovisning 2010 - del 2PDF (pdf, 1.3 MB)

Årsredovisning 2010 - del 3PDF (pdf, 483.9 kB)

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009 - del 1PDF (pdf, 2.1 MB)

Årsredovisning 2009 - del 2PDF (pdf, 1 MB)

Årsredovisning 2009 - del 3PDF (pdf, 422.1 kB)

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008 - del 1PDF (pdf, 1.7 MB)

Årsredovisning 2008 - del 2PDF (pdf, 1015.7 kB)

Årsredovisning 2008 - del 3PDF (pdf, 402.2 kB)

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 - del 1PDF (pdf, 1.9 MB)

Årsredovisning 2007 - del 2PDF (pdf, 1.7 MB)

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 - del 1PDF (pdf, 1.7 MB)

Årsredovisning 2006 - del 2PDF (pdf, 838.1 kB)

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005 - del 1PDF (pdf, 1.6 MB)

Årsredovisning 2005 - del 2PDF (pdf, 669.3 kB)

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004 - del 1PDF (pdf, 1.3 MB)

Årsredovisning 2004 - del 2PDF (pdf, 970 kB)

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 - del 1PDF (pdf, 1 MB)

Årsredovisning 2003 - del 2PDF (pdf, 467.9 kB)

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002 - del 1PDF (pdf, 2 MB)

Årsredovisning 2002 - del 2PDF (pdf, 716.1 kB)

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2001 - del 1PDF (pdf, 2.7 MB)

Årsredovisning 2001 - del 2PDF (pdf, 674.6 kB)

Årsredovisning Norrköpings kommun

Kommunala bolagens ekonomi

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping