Årsredovisning

Del 1 av årsredovisningarna omfattar den sammanställda redovisningen samt Norrköpings kommun gemensamt samt en uppföljning av övergripande mål för verksamheten. Del 2 innehåller redovisningarna för de kommunala nämnderna.

Årsredovisning 2021

Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen vid sammanträdet den 30 maj 2022.

Årsredovisning 2021 - del 1 Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)

Årsredovisning 2021 - del 2 Pdf, 4.4 MB. (Pdf, 4.4 MB)

Muntlig redovisning av kommunfullmäktiges övergripande mål

De övergripande målen för mandatperioden följs upp skriftligen i årsredovisningens första del.

De kvalitativa måluppfyllelserna för år 2021 följdes upp muntligt i parallella sessioner i samband med kommunfullmäktiges sammanträden den 28 mars 2022 och den 25 april 2022.

De muntliga uppföljningarna spelades in och finns tillgängliga via länkarna nedan.

Målområde - sammanhållning

Mål 1, kvalitativ måluppfyllelse a och c

Mål 1, kvalitativ måluppfyllelse d

Mål 1, kvalitativ måluppfyllelse e

Mål 1, kvalitativ måluppfyllelse f och Mål 10, kvalitativ måluppfyllelse b

Mål 2, kvalitativ måluppfyllelse a och b

Mål 3, kvalitativ måluppfyllelse a

Mål 3, kvalitativ måluppfyllelse b

Mål 4, kvalitativ måluppfyllelse a och b

Mål 4, kvalitativ måluppfyllelse c


Målområde - trygghet

Mål 5, kvalitativ måluppfyllelse b och c, Mål 1 kvalitativ måluppfyllelse g

Mål 6, kvalitativ måluppfyllelse a och d

Mål 6, kvalitativ måluppfyllelse b och c

Mål 7, kvalitativ måluppfyllelse a och b

Mål 7, kvalitativ måluppfyllelse c

Mål 8, kvalitativ måluppfyllelse a och Mål 9, kvalitativ måluppfyllelse e

Mål 8, kvalitativ måluppfyllelse b & c samt Mål 9, kvalitativ måluppfyllelse a


Målområde - delaktighet

Mål 9, kvalitativ måluppfyllelse c och d

Mål 10, kvalitativ måluppfyllelse a

Mål 10, kvalitativ måluppfyllelse c

Mål 11, kvalitativ måluppfyllelse a och b

Mål 11, kvalitativ måluppfyllelse c

Mål 12, kvalitativ måluppfyllelse a och d

Mål 12, kvalitativ måluppfyllelse b

Mål 12, kvalitativ måluppfyllelse c

Årsredovisning för år 2020 till 2001

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020 - del 1 Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Årsredovisning 2020 - del 2 Pdf, 3.3 MB. (Pdf, 3.3 MB)

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019 - del 1 Pdf, 8.1 MB. (Pdf, 8.1 MB)

Årsredovisning 2019 - del 2 Pdf, 6.6 MB. (Pdf, 6.6 MB)

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018 - del 1 Pdf, 3.7 MB. (Pdf, 3.7 MB)

Årsredovisning 2018 - del 2 Pdf, 6.4 MB. (Pdf, 6.4 MB)

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017 - del 1 Pdf, 3.7 MB. (Pdf, 3.7 MB)

Årsredovisning 2017 - del 2 Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 - del 1 Pdf, 6.9 MB. (Pdf, 6.9 MB)

Årsredovisning 2016 - del 2 Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 - del 1 Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)

Årsredovisning 2015 - del 2 Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 - del 1 Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Årsredovisning 2014 - del 2 Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 - del 1 Pdf, 4.1 MB. (Pdf, 4.1 MB)

Årsredovisning 2013 - del 2 Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 - del 1 Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Årsredovisning 2012 - del 2 Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011 - del 1 Pdf, 3.1 MB. (Pdf, 3.1 MB)

Årsredovisning 2011 - del 2 Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Del 3 för åren 2008-2010 innehåller uppföljning av nämndernas mål i uppdragsplanerna.

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010 - del 1 Pdf, 4.2 MB. (Pdf, 4.2 MB)

Årsredovisning 2010 - del 2 Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Årsredovisning 2010 - del 3 Pdf, 483.9 kB. (Pdf, 483.9 kB)

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009 - del 1 Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

Årsredovisning 2009 - del 2 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Årsredovisning 2009 - del 3 Pdf, 422.1 kB. (Pdf, 422.1 kB)

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008 - del 1 Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

Årsredovisning 2008 - del 2 Pdf, 1015.7 kB. (Pdf, 1015.7 kB)

Årsredovisning 2008 - del 3 Pdf, 402.2 kB. (Pdf, 402.2 kB)

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 - del 1 Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Årsredovisning 2007 - del 2 Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 - del 1 Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

Årsredovisning 2006 - del 2 Pdf, 838.1 kB. (Pdf, 838.1 kB)

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005 - del 1 Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Årsredovisning 2005 - del 2 Pdf, 669.3 kB. (Pdf, 669.3 kB)

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004 - del 1 Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Årsredovisning 2004 - del 2 Pdf, 970 kB. (Pdf, 970 kB)

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 - del 1 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Årsredovisning 2003 - del 2 Pdf, 467.9 kB. (Pdf, 467.9 kB)

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002 - del 1 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Årsredovisning 2002 - del 2 Pdf, 716.1 kB. (Pdf, 716.1 kB)

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2001 - del 1 Pdf, 2.7 MB. (Pdf, 2.7 MB)

Årsredovisning 2001 - del 2 Pdf, 674.6 kB. (Pdf, 674.6 kB)

Årsredovisning Norrköpings kommun

Kommunala bolagens ekonomi

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping