Årsredovisning

Del 1 av årsredovisningarna omfattar den sammanställda redovisningen samt Norrköpings kommun gemensamt samt en uppföljning av övergripande mål för verksamheten. Del 2 innehåller redovisningarna för de kommunala nämnderna.

Årsredovisning 2023

Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen vid sammanträdet den 27 maj 2024.

Årsredovisning 2023 - del 1 Pdf, 8.7 MB.

Årsredovisning 2023 - del 2 Pdf, 2.5 MB.

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022 - del 1 Pdf, 2.9 MB.

Årsredovisning 2022 - del 2 Pdf, 1.9 MB.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021 - del 1 Pdf, 3.5 MB.

Årsredovisning 2021 - del 2 Pdf, 4.4 MB.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020 - del 1 Pdf, 3.2 MB.

Årsredovisning 2020 - del 2 Pdf, 3.3 MB.

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019 - del 1 Pdf, 8.1 MB.

Årsredovisning 2019 - del 2 Pdf, 6.6 MB.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018 - del 1 Pdf, 3.7 MB.

Årsredovisning 2018 - del 2 Pdf, 6.4 MB.

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017 - del 1 Pdf, 3.7 MB.

Årsredovisning 2017 - del 2 Pdf, 2.9 MB.

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 - del 1 Pdf, 6.9 MB.

Årsredovisning 2016 - del 2 Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 - del 1 Pdf, 3.5 MB.

Årsredovisning 2015 - del 2 Pdf, 1.1 MB.

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 - del 1 Pdf, 3 MB.

Årsredovisning 2014 - del 2 Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 - del 1 Pdf, 4.1 MB.

Årsredovisning 2013 - del 2 Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 - del 1 Pdf, 3.2 MB.

Årsredovisning 2012 - del 2 Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011 - del 1 Pdf, 3.1 MB.

Årsredovisning 2011 - del 2 Pdf, 1.1 MB.

Del 3 för åren 2008-2010 innehåller uppföljning av nämndernas mål i uppdragsplanerna.

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010 - del 1 Pdf, 4.2 MB.

Årsredovisning 2010 - del 2 Pdf, 1.3 MB.

Årsredovisning 2010 - del 3 Pdf, 483.9 kB.

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009 - del 1 Pdf, 2.1 MB.

Årsredovisning 2009 - del 2 Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2009 - del 3 Pdf, 422.1 kB.

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008 - del 1 Pdf, 1.7 MB.

Årsredovisning 2008 - del 2 Pdf, 1015.7 kB.

Årsredovisning 2008 - del 3 Pdf, 402.2 kB.

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 - del 1 Pdf, 1.9 MB.

Årsredovisning 2007 - del 2 Pdf, 1.7 MB.

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 - del 1 Pdf, 1.7 MB.

Årsredovisning 2006 - del 2 Pdf, 838.1 kB.

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005 - del 1 Pdf, 1.6 MB.

Årsredovisning 2005 - del 2 Pdf, 669.3 kB.

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004 - del 1 Pdf, 1.3 MB.

Årsredovisning 2004 - del 2 Pdf, 970 kB.

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 - del 1 Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2003 - del 2 Pdf, 467.9 kB.

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002 - del 1 Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 2002 - del 2 Pdf, 716.1 kB.

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2001 - del 1 Pdf, 2.7 MB.

Årsredovisning 2001 - del 2 Pdf, 674.6 kB.

Årsredovisning Norrköpings kommun

Kommunala bolagens ekonomi

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping