Årsredovisning

Del 1 av årsredovisningarna omfattar den sammanställda redovisningen samt Norrköpings kommun gemensamt samt en uppföljning av övergripande mål för verksamheten. Del 2 innehåller redovisningarna för de kommunala nämnderna.

Årsredovisning 2022

Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen vid sammanträdet den 29 maj 2023.

Årsredovisning 2022 - del 1 Pdf, 2.9 MB.

Årsredovisning 2022 - del 2 Pdf, 1.9 MB.

Uppföljning av kvalitativa måluppfyllelser

De övergripande målen för mandatperioden 2019-2022 följs upp via kvantitativa och kvalitativa måluppfyllelser. De kvantitativa måluppfyllelserna redovisas skriftligt i årsredovisningens första del.

De kvalitativa måluppfyllelserna för år 2022 följdes upp muntligt och skriftligt.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträden den 27 mars och 24 april 2023 redovisades 22 kvalitativa måluppfyllelser.

Presentation i kommunfullmäktige 27 mars Pdf, 1.1 MB.

Presentation i kommunfullmäktige den 24 april Pdf, 1.6 MB.

De återstående kvalitativa måluppfyllelserna redovisades skriftligt som en separat rapport till kommunfullmäktige den 24 april 2023.

Rapport skriftlig redovisning av kvalitativa måluppfyllelser 2022 Pdf, 3.3 MB.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021 - del 1 Pdf, 3.5 MB.

Årsredovisning 2021 - del 2 Pdf, 4.4 MB.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020 - del 1 Pdf, 3.2 MB.

Årsredovisning 2020 - del 2 Pdf, 3.3 MB.

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019 - del 1 Pdf, 8.1 MB.

Årsredovisning 2019 - del 2 Pdf, 6.6 MB.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018 - del 1 Pdf, 3.7 MB.

Årsredovisning 2018 - del 2 Pdf, 6.4 MB.

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017 - del 1 Pdf, 3.7 MB.

Årsredovisning 2017 - del 2 Pdf, 2.9 MB.

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 - del 1 Pdf, 6.9 MB.

Årsredovisning 2016 - del 2 Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 - del 1 Pdf, 3.5 MB.

Årsredovisning 2015 - del 2 Pdf, 1.1 MB.

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 - del 1 Pdf, 3 MB.

Årsredovisning 2014 - del 2 Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 - del 1 Pdf, 4.1 MB.

Årsredovisning 2013 - del 2 Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 - del 1 Pdf, 3.2 MB.

Årsredovisning 2012 - del 2 Pdf, 1.2 MB.

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011 - del 1 Pdf, 3.1 MB.

Årsredovisning 2011 - del 2 Pdf, 1.1 MB.

Del 3 för åren 2008-2010 innehåller uppföljning av nämndernas mål i uppdragsplanerna.

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010 - del 1 Pdf, 4.2 MB.

Årsredovisning 2010 - del 2 Pdf, 1.3 MB.

Årsredovisning 2010 - del 3 Pdf, 483.9 kB.

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009 - del 1 Pdf, 2.1 MB.

Årsredovisning 2009 - del 2 Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2009 - del 3 Pdf, 422.1 kB.

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008 - del 1 Pdf, 1.7 MB.

Årsredovisning 2008 - del 2 Pdf, 1015.7 kB.

Årsredovisning 2008 - del 3 Pdf, 402.2 kB.

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 - del 1 Pdf, 1.9 MB.

Årsredovisning 2007 - del 2 Pdf, 1.7 MB.

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 - del 1 Pdf, 1.7 MB.

Årsredovisning 2006 - del 2 Pdf, 838.1 kB.

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005 - del 1 Pdf, 1.6 MB.

Årsredovisning 2005 - del 2 Pdf, 669.3 kB.

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004 - del 1 Pdf, 1.3 MB.

Årsredovisning 2004 - del 2 Pdf, 970 kB.

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 - del 1 Pdf, 1 MB.

Årsredovisning 2003 - del 2 Pdf, 467.9 kB.

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002 - del 1 Pdf, 2 MB.

Årsredovisning 2002 - del 2 Pdf, 716.1 kB.

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2001 - del 1 Pdf, 2.7 MB.

Årsredovisning 2001 - del 2 Pdf, 674.6 kB.

Årsredovisning Norrköpings kommun

Kommunala bolagens ekonomi

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping