Kommunala bolagens ekonomi

Norrköpings kommuns bolagskoncern visar återigen ett positivt resultat. Koncernens ekonomiska ställning har stärkts under året.

Koncernens ekonomi (i miljoner kronor)

Nyckeltal koncernen
Nyckeltal per verksamhetsområde

Budget

I Norrköpings kommuns budget finns ett avsnitt om bolagskoncernen. Nedan finns en mer detaljerad budget för Norrköpings kommuns bolagskoncern.

Budget 2023 och plan 2024-2027 Norrköping Rådhus AB Pdf, 572.9 kB.

Årsredovisning Norrköpings kommun

Årsredovisning

Kontakt

Ekonomi- och styrningsavdelningen

Rådhuset
601 81 Norrköping

Linda Wiman
Koncerncontroller