Kommunala bolagens ekonomi

Norrköpings kommuns bolagskoncern visar återigen ett positivt resultat. Koncernens ekonomiska ställning har stärkts under året. Tillgångarna har, jämfört med föregående år, ökat med 4 procent. Bruttoinvesteringar ligger kvar på en hög nivå och den expansiva trenden som Norrköpings kommun är inne i fortsätter.

Koncernens ekonomi, i miljoner kronor

Nyckeltal koncernen
Nyckeltal per verksamhetsområde

Budget

I Norrköpings kommuns budget finns ett avsnitt om bolagskoncernen. Nedan finns en mer detaljerad budget för Norrköpings kommuns bolagskoncern.

Budget 2023 och plan 2024-2027 Norrköping Rådhus AB Pdf, 572.9 kB.

Årsredovisning Norrköpings kommun

Årsredovisning

Kontakt
Ekonomi- och styrningsavdelningen

Rådhuset
601 81 Norrköping

Linda Hjort
Koncerncontroller