Drogförebyggande arbete

Kommunen stödjer en drogfri och alkoholskadefri livsstil och god livskvalitet.

Utifrån nationella handlingsplaner och kommunens målsättning med antidrogarbetet arbetar kommunen på flera sätt med drogfrågorna i skolorna i samverkan med socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF).

Det preventiva arbetet bedrivs huvudsakligen i skolan, bland annat genom utveckling av metoder och spridande av information.

Som stöd för det lokala arbetet har kommunen en samordnare för drogförebyggande arbete.

För 2012-2014 finns en utarbetad handlingsplan för kommunens drogförebyggande arbete.

Regional strategi för ANDT-arbetet i Östergötlands län 2016 - 2020PDF (pdf, 1.6 MB)

Hur mår Norrköpings ungdomar? Resultat och analys av ungdomsenkäten Om mig 2020PDF (pdf, 741.9 kB)

Om mig - enkätresultat från grundskolorna 2020PDF (pdf, 1.7 MB)

Om mig - enkätresultat från gymnasiet 2020PDF (pdf, 1.8 MB)

Tonårsparlörens webbplats

Minskad konsumtion av alkohol och användning av droger

Utifrån nationella handlingsplaner och kommunens målsättningar med det alkohol- och drogförebyggande arbetet pågår arbetet med att förebygga kring drogfrågorna på flera olika sätt: i skolorna, inom fritidsverksamheten och socialtjänst, i samverkan med bland annat landstinget, frivilligorganisationer, polisen och andra kommuner i Östergötland.

Sara Birgersson, telefon 011-15 11 61, arbetar som samordnare för det drogförebyggande arbetet och fungerar som stöd för kommunens lokala alkohol- och drogförebyggande arbete.

Misstanke om missbruk

Det kan finnas anledning att vara uppmärksam om din kompis, son eller dotter plötsligt:

  • ändrar personlighet
  • byter kompisar
  • ändrar klädstil
  • byter fritidsintressen.

Känner du oro, ta den på allvar

Prata med ditt barn eller din kompis om vad du är orolig för och lyssna. Känner du fortfarande oro, ta hjälp. Vänd dig till någon vuxen som du känner förtroende för, sök information.

Det viktiga är att du har någonstans att vända dig med din oro. Här kan du få stöd och hjälp:

Mer information om olika droger och dess verkningar kan du hitta på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings webbplats.

Länkar

Alkoholprofilen

En testmetod för att testa dina alkoholvanor. Testet är framtaget av alkoholkommittén.

Arbetslivets egen resurs i alkohol- och drogfrågor

Här finns en särskild föräldrasida.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Brottsförebyggande rådet

Drugnews.nu

Nyhetsbyrå som tar tempen på drogkampen. Den är ett samarbete mellan IOGT-NTO och RNS.

Drugsmart

En ungdomssajt som drivs av CAN

En rökfri generation

Föräldraföreningen mot narkotika

Riksförbundet Narkotikafritt samhälle

Skolverket

Folkhälsomyndigheten

Stödlinjen

När spelande blivit ett problem

Tobaksfakta

Ett samarbete mellan Cancerfonden, Hjärtlungfonden, Läkare mot tobak och Statens folkhälsoinstitut.

Ungdomens Nykterhetsförbund

UNF har bland annat tagit fram studiematerialet UNG - om känslor, kompisar och droger för elever i årskurs 8.

Region Östergötland

Hassela helpline

Organisationer

Det finns flera organisationer som arbetar förebyggande och med de grupper i samhället som är i riskzonen. De är viktiga samarbetspartner för kommunen i det förebyggande arbetet.

Kriminellas revansch i samhället - KRIS

Unga KRIS

PANGEA (Back-Up)

Föräldraföreningen mot Narkotika FMN

Bryggan Norrköping

Barnens rätt i Samhället - BRIS

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Ida Persson Tiborson
Strateg