GEMIS-projektets logga

GEMIS

16-18 november

Som en del i projektet GEMIS ska Norrköpings kommun anordna en konferens i november med fokus på jämställdhetsintegrering på lokal, nationell och EU-nivå. Konferensen är öppen för allmänheten under två seminarier dessa dagar. Eftermiddagen den 16 november och förmiddagen den 17 november.

Logga europe for citizens

Norrköpings kommun genomför under två år EU-projektet GEMIS – ”Promoting gender equality for a more inclusive society”. Projektet genomförs tillsammans med städer i Italien, Polen, Tyskland, Portugal och Frankrike samt med två organisationer, en i Italien och en i Tjeckien.

Syftet med projektet är att stödja utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle genom att främja jämställdhet och social inkludering med fokus på kvinnor i Europa. Genom främjandet av en jämn fördelning av makt och inflytande skapas ett mer rättvist och demokratiskt samhälle.

De öppna seminarierna vänder sig till dig som antingen arbetar med eller har intresse för jämställdhetsfrågor och jämställdhetsintegrering på lokal, nationell och EU-nivå. Seminarierna sker digitalt och är kostnadsfria.