EU logga

Program 16-17 november

Programmet för de öppna seminarierna kommer att fokusera på jämställdhetsintegrering på lokal, nationell och EU-nivå. Med hjälp av talare som är experter på jämställdhetsfrågor kommer vi ges en inblick över aktuella utmaningar och framtida lösningar.

Tisdag 16 november kl.13.15-15.30

  • Riksdagens talman Andreas Norlén: Demokrati i ett historiskt perspektiv, 100 år av allmän rösträtt, då, nu och framåt.
  • Landshövding Carl Fredrik Graf: Hur arbetar Länsstyrelsen Östergötland med jämställdhet?
  • Kommunalråd Kikki Liljeblad: Hur arbetar Norrköpings kommun med jämställdhet?
  • Anne-Charlott Callerstig, senior forskare på Örebro universitet: Hur jämställt är Sverige?

Onsdag 17 november kl. 09.00-12.00

  • Ett lokalt exempel - arbetet med Norrköpings kommuns trafikstrategi och samverkan med VTI -Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  • Paus
  • Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani: Hur arbetar EU med jämställdhet?
  • Emil Broberg, vice ordförande i CEMR-kommittén för jämställdhet: Jämställdhet i beslutsprocessen.
  • Aksel Sundström, lektor vid Göteborgs universitet: Jämställdhet på lokal nivå? Kvinnors representation på lokal nivå i Europa.

Ta del av digital sändning (21-11-17, 09.00-12.00)

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping