Talare

Stina Appelkvist

Andreas Norlén

Talman Sveriges Riksdag

"Demokrati i ett historiskt perspektiv, 100 år av allmän rösträtt, då, nu och framåt"

Andreas Norlén valdes till riksdagens talman den 24 september 2018. Innan dess hade han varit riksdagsledamot för Moderaterna, Östergötlands län, sedan 2006. I riksdagen har Andreas Norlén varit ordförande för konstitutionsutskottet,
ledamot i konstitutionsutskottet och civilutskottet, ledamot i krigsdelegationen samt ersättare i justitieutskottet, civilutskottet och Utrikesnämnden. Andreas Norlén disputerade 2004 vid Linköpings universitet och är juris doktor.

Stina Appelkvist

Abir Al-Sahlani

Europaparlamentariker

"Hur arbetar EU med jämställdhet?"

Abir Al-Sahlani är Europaparlamentariker för Centerpartiet och är även vice president i Liberals International. Jämlikhet och frihet är nyckelfrågor. Abir Al-Sahlani är ordinarie ledamot i EMPL, utskottet för sysselsättning och sociala frågor inom EU, och suppleant i LIBE, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga- och inrikesfrågor.

Utöver utskottsplatserna i parlamentet är Abir Al-Sahlani vice ordförande för Delegationen för förbindelserna med Irak, och suppleant i Delegationen för förbindelserna med Bosnien, Hercegovina och Kosovo.

Stina Appelkvist

Carl Fredrik Graf

Landshövding i Östergötland

"Hur arbetar Länsstyrelsen Östergötland med jämställdhet?"

I rollen som landshövding är han chef för Länsstyrelsen och i uppdraget ingår att verka för att bidra till Östergötlands utveckling externt på flera plan. Hans uppdrag är att samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om dess behov. I uppdraget ingår också en rad styrelseuppdrag i östgötska föreningar och stiftelser, som till exempel ordförande i Östergötlands jämställdhetsråd.

Stina Appelkvist

Kikki Liljeblad

Kommunalråd

"Hur arbetar Norrköpings kommun med jämställdhet?"

Kikki Liljeblad är kommunalråd för Socialdemokraterna i Norrköpings kommun och är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i utbildningsnämnden. Kikki är bland annat ansvarig för jämställdhetsfrågor och är även ledamot i Östergötlands jämställdhetsråd.

Bild på emil broberg

Emil Broberg

CEMR-kommittén för jämställdhet

"Jämställdhet i beslutsprocessen"

Emil Broberg är vice ordförande i CEMR-kommittén för jämställdhet (Rådet för europeiska kommuner och regioner) som arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i beslutsprocessen. Broberg är också gruppledare för vänsterpartiet i Region Östergötland och ledamot i Sveriges kommuner och Regioners styrelse.

Bild på Anne-Charlott Callerstig

Anne-Charlott Callerstig

Genusvetare och statsvetare på Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) vid Örebro Universitet.

"Hur jämställt är Sverige?"

I samarbete med Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet presenterar vi Anne-Charlott Callerstig som har lång erfarenhet av både forskning och praktiskt arbete med jämställdhetsfrågor och jämställdhetsintegrering, både i Sverige och på EU-nivå. Anne-Charlott har deltagit i flera EU- och nationella forskningsprojekt med fokus på implementering av jämställdhet i olika lokala och nationella myndigheter.

bild på Aksel Sundström

Aksel Sundström

Lektor vid Göteborgs universitet

"Jämställdhet på lokal nivå? Kvinnors representation på lokal nivå i Europa"

I samarbete med Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet, kommer Aksel Sundström och ger deltagarna några insikter i trender över tid, nuvarande situation och faktorer som förklarar variationerna mellan olika regionen i Europa gällande kvinnors politiska närvaro på lokal nivå. Aksel kommer reflektera över behovet av ytterligare kunskap och politikens roll för att skapa jämställdhet på lokal nivå.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping