Lagstadgade planer

En karta över hur kommunen styrs, mål och uppföljning.

Norrköpings kommuns styrmodell

Lagstiftning reglerar att vissa kommunala planer måste finnas som egna dokument.

De lagstadgade planerna bereds på kommunfullmäktiges uppdrag av aktuell nämnd och beslutas av fullmäktige om det krävs enligt lagstiftningen, annars av nämnd.

Avfallsplan med bilagor PDF (pdf, 4.4 MB)

BiblioteksplanPDF (pdf, 1.5 MB)

EnergiplanPDF (pdf, 805.1 kB)

Plan för krisledning vid extraordinär händelse eller andra allvarliga händelserPDF (pdf, 573.9 kB)

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförarePDF (pdf, 334.3 kB)

Varuförsörjningsplan för kommunen utanför centralortenPDF (pdf, 2.8 MB)

Översiktsplaner

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Mer information