Lagstadgade planer

Lagstiftning reglerar att vissa kommunala planer måste finnas som egna dokument.

De lagstadgade planerna bereds på kommunfullmäktiges uppdrag av aktuell nämnd och beslutas av fullmäktige om det krävs enligt lagstiftningen, annars av nämnd.

Avfallsplan med bilagor  Pdf, 4.3 MB.

Biblioteksplan Pdf, 1.5 MB.

Energiplan Pdf, 805.1 kB.

Plan för krisledning vid extraordinär händelse eller andra allvarliga händelser Pdf, 573.9 kB.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Pdf, 334.3 kB.

Varuförsörjningsplan för kommunen utanför centralorten Pdf, 2.8 MB.

Översiktsplaner

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Mer information