Byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamhetsplan 2024

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har i uppdragsplanen för 2024 fastställt tre gemensamma mål tillsammans med samhällsplaneringsnämnden där måluppfyllelser är
uppdelade i gemensamma och nämndspecifika. Verksamhetsplanen visar vilka aktiviteter som samhällsbyggnadskontoret planerar genomföra för att nå målen.

BMN 2023/0139

Godkänd av samhällsbyggnadsdirektören den 12 januari 2024.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamhetsplan för utskrift Pdf, 774.8 kB.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret