Verksamhetsplaner

Norrköpings kommuns styrmodell

Utifrån målen i uppdragsplaner och de ekonomiska förutsättningarna skapar personal på kontoren årliga verksamhetsplaner. De innehåller en sammanställning av aktiviteter som ska genomföras under året för att målen ska uppfyllas.

Det finns även verksamhetsplaner som gäller för frågor där flera kontor är inblandade. De gäller i vissa fall för mer än ett år.

Kommundirektörens kontor

Verksamhetsplan för kommunstyrelsens tjänsteorganisation 2024

Verksamhetsplan för överförmyndarenheten 2024

Kompetensförsörjningskontoret

Verksamhetsplan för kompetensförsörjningskontoret 2024

Samhällsbyggnadskontoret

Verksamhetsplan för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2024

Verksamhetplan för samhällsplaneringsnämnden 2024

Socialkontoret

Verksamhetsplan för barn- och ungdomsverksamheten 2024

Verksamhetsplan för vuxenverksamheten 2024

Verksamhetsplan för första linjens verksamhet 2024

Utbildningskontoret

Verksamhetsplan för utbildningskontoret 2024

Vård- och omsorgskontoret

Verksamhetsplan för vård- och omsorgskontoret 2024 Pdf, 313.5 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Mer information