Verksamhetsplaner

Norrköpings kommuns styrmodell

Utifrån målen i uppdragsplaner och de ekonomiska förutsättningarna skapar personal på kontoren årliga verksamhetsplaner. De innehåller en sammanställning av aktiviteter som ska genomföras under året för att målen ska uppfyllas.

Det finns även verksamhetsplaner som gäller för frågor där flera kontor är inblandade. De gäller i vissa fall för mer än ett år.


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhetsplan 2021PDF (pdf, 660.5 kB)

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontor och översiktsplanearbete 2021PDF (pdf, 640 kB)

Överförmyndarenheten 2021PDF (pdf, 252.6 kB)

Socialkontoret

Barn- och ungdomsverksamheten 2021PDF (pdf, 1.4 MB)

Vuxenverksamheten 2021PDF (pdf, 1.4 MB)

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontorets verksamhetsplan 2021PDF (pdf, 401.3 kB)

Samhällsbyggnadskontoret

Verksamhetsplan - byggnads- och miljöskyddsnämnden 2021PDF (pdf, 1.2 MB)
Verksamhetsplan - samhällsplaneringsnämnden 2021PDF (pdf, 792.4 kB)
Verksamhetsplan - tekniska nämnden 2021PDF (pdf, 3.5 MB)

Utbildningskontoret

Verksamhetsplan för utbildningskontoret 2021PDF (pdf, 1.2 MB)

Vård- och omsorgskontoret

Verksamhetsplan 2021 - Utförare egen Regi ordinärt boendePDF (pdf, 572.1 kB)

Verksamhetsplan 2021 - Hälso- och sjukvård, Utförare egen RegiPDF (pdf, 569.3 kB)

Kommunövergripande

Omgivningsbuller 2018-2022PDF (pdf, 6.1 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Mer information