Kommunstyrelsens tjänsteorganisations verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanen beskriver hur tjänsteorganisationen genomför de politiska ambitionerna som uttrycks i kommunstyrelsens uppdragsplan 2024, KS 2023/1297 samt i budgeten för 2024, KS 2022/1143.

KS 2023/1297

Beslutad av kommundirektör den 4 mars 2024.

Kommunstyrelsens tjänsteorganisations verksamhetsplan för utskrift Pdf, 537.5 kB.

Kontakt
Kommunstyrelsens kontor