Kommunstyrelsens tjänsteorganisations verksamhetsplan 2024

Enligt Norrköpings kommuns styrmodell ska tjänsteorganisationen utforma en årlig verksamhetsplan som beskriver hur de politiska ambitionerna i uppdragsplanen ska genomföras under året.

Utgångspunkter för verksamhetsplanen

I arbetet med att ta fram verksamhetsplanen har tjänsteorganisationen utgått från:

  • Kommunstyrelsens uppdragsplan 2024, KS 2023/1297.
  • Arbetsgivaruppdraget 2023/2024, KS 2022/0785.
  • Kommunstyrelsens internbudget 2024, KS 2023/1460.
Kontakt
Kommunstyrelsens kansli