Verksamhetsplan för överförmyndarenheten 2024

Verksamhetsplanen beskriver hur tjänsteorganisationen genomför de politiska ambitionerna som uttrycks i överförmyndarnämndens uppdragsplan 2024 ÖFM 2023/0053.

ÖFM 2023/0066

Beslutad av biträdande kommundirektör den 8 februari 2024.
Överförmyndarnämnden har tagit del av den 15 februari 2024 §23.

Överförmyndarenhetens verksamhetsplan för utskrift Pdf, 552.9 kB.

Kontakt
Överförmyndarenheten