Samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan 2024

Samhällsplaneringsnämnden har i uppdragsplanen för 2024 fastställt tre gemensamma mål tillsammans med Byggnads- och miljöskyddsnämnden där måluppfyllelser är uppdelade i
gemensamma och nämndspecifika.

SPN 2023/0714

Godkänd av samhällsbyggnadsdirektören den 12 januari 2024.

Verksamhetsplanen visar vilka aktiviteter samhällsbyggnadskontoret planerar genomföra för att nå målen.

Samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan för utskrift Pdf, 842.5 kB.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret