Samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan 2024

Uppföljning och redovisningar

På sidan
  Uppföljning/redovisning

  Redovisning/Uppföljning

  Ansvarig avdelning

  Tidsplan

  Uppdragsplan och verksamhetsplan samt
  interkontrollplan

  Utveckling och
  verksamhetsstöd

  Juni och februari

  Marktilldelningar

  Strategisk
  samhällsutveckling

  I samband med bokslut

  Byggrätter för småhus och lägenheter samt statistik för bostadsbyggnation

  Strategisk
  samhällsutveckling

  Vår och höst

  Verksamhetsmark

  Strategisk
  samhällsutveckling

  Höst

  Resultat av avtalsuppföljning inom drift och underhåll

  Drift och underhåll

  Höst

  Trafiksäkerhetsredovisning inkluderande olycksstatistik och särskild info om elsparkcyklar

  Drift och underhåll

  Vår

  Status på broar och dammar

  Drift och underhåll

  Höst

  Kontorets arbete inom området ras, skred och klimatanpassning

  Strategisk
  samhällsutveckling

  Vår

  Status på upphandlingar, överklaganden och konsekvenser

  Status på upphandlingar, överklaganden och
  konsekvenser

  Höst

  Kontorets kompetensförsörjning och resurser

  Utveckling och
  verksamhetsstöd

  Höst

  Kontorets arbete med service och bemötande

  Utveckling och
  verksamhetsstöd

  Höst

  Kontorets arbete med övertagande av vägföreningar

  Utveckling och
  verksamhetsstöd

  Vid budget-äskande och höst

  Samarbetet med Östgötatrafiken

  Strategisk
  samhällsutveckling

  Höst

  Omvärldsbevakning inom aktuella områden

  Strategisk
  samhällsutveckling

  Hös och/eller vid efterfrågan

  Kontakt
  Samhällsbyggnadskontoret