Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Verksamhetsplan för barn- och ungdomsverksamheten 2024

I verksamhetsplanen redovisas aktiviteter som barn- och ungdomsverksamheten planerar att genomföra under 2024 för att utföra uppdragen för året. Verksamhetens uppdrag utgörs av valda delar av socialnämndens uppdragsplan 2024, kommunstyrelsens arbetsgivaruppdrag, särskilda uppdrag för året, nämndens internkontrollplan samt punkter i det politiska programmet för mandatperioden.

SN 2024/0182

Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 28 mars 2024.

Barn- och ungdomsverksamhetens verksamhetsplan 2024 för utskrift Pdf, 397.2 kB.

Kontakt

Socialkontoret