Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanen utgör en beskrivning av hur kompetensförsörjningskontorets verksamheter ska arbeta utifrån kompetensförsörjningsnämndens politiska ambitioner i uppdragsplanen och andra styrande dokument. Verksamhetsplanen redogör för de aktiviteter som ska genomföras under året för att mål och andra uppdrag från nämnden ska uppfyllas.

KOFN 2024/0074

Godkänd av kompetensförsörjningsdirektören den 1 februari 2024.

Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan för utskrift Pdf, 476.7 kB.

Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret