Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan 2024

Kompetensförsörjningsnämnden har beslutat om följande mål och utvecklingsområden för sina verksamheter 2024.

Måluppfyllelse

  • A. Andelen elever i komvux på gymnasial nivå som har avslutat teoretisk kurs med godkända betyg uppgår till 85 %.
  • B. Antalet elever som läser kombinationsutbildningar, bestående av yrkeskurser och språkkurser i sfi eller sva, ökar med 50 % jämfört med 2023.
  • C. Andelen elever som får arbete efter avslutad yrkesvuxutbildning ligger över kommungenomsnittet (nationellt).

Måluppfyllelse

  • A. Andelen avslut till arbete eller studier efter deltagande i kompetenshöjande insatser uppgår till 55
  • B. Andelen klienter i ekonomiskt bistånd som är i kompetenshöjande insatser en månad efter färdig kartläggning uppgår till 75 %.
  • C. Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsinsatser som arbetar eller studerar efter avslutad insats ligger över kommungenomsnittet (nationellt).
  • D. Skillnaden minskar mellan Norrköping och kommungenomsnittet (nationellt), avseende andelen tidigare biståndstagare som inte sökt ekonomiskt bistånd på nytt inom 12 månader.

Kontakt

Kompetensförsörjnings-kontoret