Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsplan 2024

Under 2024 ska kompetensförsörjningsnämndens verksamheter arbeta för att utveckla vissa
områden som ett led i att uppnå nämndens mål:

  • Kompetensförsörjningskontoret ska aktivt medverka till att hitta lösningar på kompetensförsörjningsbehoven hos arbetsgivare i Norrköping, genom dialog med berörda parter och skräddarsydda insatser.
  • Kompetensförsörjningskontoret ska se över möjliga former för insatser i syfte att avlasta personalgrupper inom Norrköpings kommun och sänka tröskeln in i arbetslivet för nämndens målgrupp.
  • Kompetensförsörjningskontoret ska arbeta uppsökande och informerande för att öka kännedomen om möjligheten att fortsätta läsa sfi och sva under föräldraledighet. Tillsammans med andra parter ska kontoret även fånga upp föräldralediga som inte tidigare studerat sfi eller sva och erbjuda möjlighet att påbörja studier.
  • Kompetensförsörjningskontoret ska undersöka kompetensbehovet i gröna näringen(lantbruk och skogsbruk) för att få en bild av vilka utbildningar som behövs, utöver de som redan erbjuds.
Kontakt
Kompetensförsörjnings-kontoret