Byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamhetsplan 2024

Uppföljning och redovisningar

På sidan
  Uppföljning och redovisningar

  Uppföljning/redovisning

  Ansvarig enhet/avdelning

  Tidsplan

  Uppdragsplan och verksamhetsplan samt internkontrollplan

  Utveckling och
  verksamhetsstöd

  Juni och
  februari

  Tillsyns- och kontrollprojekt

  Miljö och hälsa

  Vår och höst

  LOS-insatser, fördelat per enhet

  Miljö och hälsa

  Höst

  Kommunens och kontorets arbete med social hållbarhet

  Strategisk
  samhällsutveckling

  Höst

  Nyckeltal och statistik

  Plan och bygglov samt
  Miljö och hälsa

  Löpande

  Kontorets arbete med service och bemötande

  Utveckling och
  verksamhetsstöd

  Höst

  Bostadsanpassningens arbete med kvalitetssäkring

  Plan och bygglov

  Höst

  Kontorets arbete inom området ras, skred och klimatanpassning

  Strategisk
  samhällsutveckling

  Vår

  Omvärldsbevakning inom aktuella områden

  Plan och bygglov samt Miljö och hälsa

  Löpande

  Kontakt
  Samhällsbyggnadskontoret