Kommunfullmäktiges protokoll

Här kan du ta del av protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden från 2022–2024.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping