Rödgölens naturreservat

Reservatet har omväxlande natur och är dramatiskt kuperad. Det finns gott om gamla träd och grov död ved som ger området ett urskogslikt utseende. Den norra delen av området varierar mellan tallbevuxna hällar, mossar, små gölar, lövrika sumpskogsstråk och svackor med gammal granskog. Den södra delen är dramatiskt kuperad med två djupa nordväst-sydostliga sänkor. Dalsänkorna avskärmar området från störning av ljud utifrån och låter besökaren njuta av skogens egna ljud.

Den grandominerade naturskogen är livsmiljö för en rad ovanliga växter och djur. Den lilla orkidén knärot förekommer relativt frekvent i området och har du tur kan du få se den sällsynta och vackra ögonpyrolan. Vid kanterna och ute i sumpskogarna växer en hel del spännande växter, som gräsull, tagelstarr, spädstarr, dvärghäxört och den vackra orkidéen jungfru Marie nycklar. Fåglar som finns i reservatet är tjäder, järpe och spillkråka. Vid de små gölarna trivs många arter av trollsländor, bland annat den ovanliga citronfläckade kärrtrollsländan.

  • Reservat sedan 2007
  • 299,1 hektar
  • Ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000

Ligger nordväst om Skriketorp, en dryg mil norr om Norrköping.
Från Norrköping åker du riksväg 55 mot Katrineholm. Sväng av mot Skriketorp/Graversfors från riksväg 55, en dryg mil norr om Norrköping. Åk under 55:an och sväng sedan vänster mot Skriketorp. Följ sedan skyltar mot Nedre Skriketorp. Du kommer då åka tillbaka några hundra meter söderut på riksväg 55 och sedan svänga höger in mot Nedre Skriketorp. (Det går inte att ta denna avtagsväg från norrgående körfält). Kör Äppelvägen fram till T-korsningen och sväng höger (Päronvägen). Sväng sedan till vänster vid nästa T-korsning och åk Skriketorpsvägen fram till bommen.

Rödgölens naturreservat på Norrköpingskartan

Sammanlagt finns en 7 km lång vandringsled. Längst i norr finns en trevlig rastplats med eldstad och vindskydd.

Svårighetsgrad (lätt, medel, svår): Medel.

Kontakt
Tillväxt- och utvecklingskontoret
Idrott, kultur och fritid

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping