Stiftelser och stipendier

Norrköpings kommun förvaltar 65 stiftelser som årligen delar ut medel och under 2023 beviljades bidrag för över 5,3 miljoner kronor. Stiftelserna har olika inriktningar uppdelade i flera kategorier och det finns även stiftelser med riktad utdelning. Exempel på riktade ändamål är utbildning till anställda hos olika arbetsgivare, synskadade eller stipendier till skolelever.

Det finns två ansökningsperioder:

  • 1 januari–31 mars
  • 1 september–30 september

De flesta stiftelser tar emot ansökningar under båda perioderna.

Du hittar ansökningsblanketter och mer information i kategorierna nedan. De flesta stiftelser kräver inkomstuppgifter och intyg som till exempel sjukintyg. I ansökningsinformationen och blanketten framgår det vilka handlingar som skall bifogas. Kontrollera gärna att du bifogat alla underlag som krävs innan du skickar in din ansökan.

Ange gärna e-postadress då det underlättar kommunikationen om vi behöver be om kompletteringar. Alla ansökningar behandlas individuellt och besked lämnas via brev eller den e-postadress man angett i sin ansökan.

Har du frågor?

Kontaktuppgifter

Telefon:

031-778 30 75 måndagar klockan 09:00–12:00

E-post:

norrkopingstiftelser@pri.se