Kultur och idrott

Här finns stiftelser och stipendium inom kultur, konst, musik och idrott.

Det finns två ansökningsperioder som löper:

  • 1 januari–31 mars
  • 1 september–30 september

De flesta stiftelser tar emot ansökningar under båda perioderna.

Du hittar ansökningsblanketter och mer information i kategorierna nedan. De flesta stiftelser kräver inkomstuppgifter och intyg som till exempel sjukintyg. I ansökningsinformationen och blanketten framgår det vilka handlingar som skall bifogas. Kontrollera gärna att du bifogat alla underlag som krävs innan du skickar in din ansökan.

Ange gärna e-postadress då det underlättar kommunikationen om vi behöver be om kompletteringar. Alla ansökningar behandlas individuellt och besked lämnas via brev eller den e-postadress man angett i sin ansökan.

Har du några frågor kan du mejla till norrkopingstiftelser@pri.se eller ringa 031-778 30 75 måndagar mellan klockan 09:00–12:00

Kultur, konst och musik

Stipendiet vänder sig till: Flera enskilda unga förmågor inom kulturområdet på 20 000 kronor.

Ändamål: Stipendiet delas ut till unga lovande förmågor som stöd till fortsatta eftergymnasiala studier inom kulturområdet. Stipendiets ändamål är att ge stöd och uppmuntran till utbildning inom de konstnärliga arbetsfälten.

Ansökningsperiod: 1 januari–1 april.

Observera att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas i juni.

Ansökningsblankett Pdf, 460.7 kB.

Stipendiet vänder sig till: Norrköpings kommuns kulturstipendium till Moa Martinsons minne är ett arbetsstipendium som delas ut till en yrkesverksam konstnär inom någon av konstarterna. Konstnären ska ha uppnått en erkänt hög kvalitet i sitt konstnärskap.

Ändamål: Stipendiet ges till en konstnär/kulturarbetare så att denna person, under en begränsad period, kan utveckla sitt konstnärskap utan att behöva tänka på sin försörjning.

I motiveringen till stipendiet ska det framgå vilket konstnärligt projekt eller utvecklingsarbete stipendiet bidrar till. Arbetsstipendiets storlek är en krona per invånare och summan avgörs av hur många invånare Norrköpings kommun har den 31 december året innan beslut om stipendium fattas.

Ansökningsperiod: 1 april.

Observera att sista ansökningsdag är 1 april och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas i juni.

Ansökningsblankett Pdf, 434.9 kB.

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut musikstipendier. Stipendierna ska företrädesvis användas för musikstudier utomlands och tilldelas stipendiater födda i Norrköping, eller som är boende i staden sedan ett flertal år tillbaka.

Sista ansökningsdatum: 1 januari–30 september.

Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 301.6 kB.

Idrott

Stipendiet vänder sig till: En eller flera enskilda idrottsutövare på 10 000 kronor.

Ändamål: Stipendiet delas ut till aktivt verksamma idrottsutövare. Stipendiaten ska göra en betydelsefull insats för idrotten resultatmässigt men framförallt företräda sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och förebild för andra.

Stipendiaten måste vara 15 år under aktuellt kalenderår eller äldre, och vara folkbokförd i Norrköping. Stipendiaten ska vara medlem och företräda en förening med verksamhet i Norrköping.

Sista ansökningsdatum: 1 januari–1 april.

Observera att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas i juni.

Ansökningsblankett Pdf, 716.8 kB.

Stipendiet vänder sig till: En enskild idrottsutövare som stöd till den egna idrottsliga utvecklingen på 20 000 kronor.

Ändamål: Stipendiet delas ut till aktivt verksamma idrottsutövande unga män som i sin idrottsgren visat vilja, talang och goda prestationer och som också är föredömen och inspirationskälla för andra.

Stipendiaten ska vara folkbokförd i Norrköping. Stipendiaten ska vara medlem och företräda en förening med verksamhet i Norrköping.

Sista ansökningsdatum: Stipendiet är inte sökbart. Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiat för året i samråd med RF-SISU Östergötland och om möjligt med Jonas Jacobsson.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tilldelning av stipendium i juni 2024.

Läs mer om Jonas Jacobsson och hans karriär

Stipendiet vänder sig till: En enskild idrottsutövare som stöd till den egna idrottsliga utvecklingen på 20 000 kronor.

Ändamål: Stipendiet delas ut till aktivt verksamma idrottsutövande unga kvinnor som i sin idrottsgren visat vilja, talang och goda prestationer och som också är föredömen och inspirationskälla för andra.

Stipendiaten ska vara folkbokförd i Norrköping. Stipendiaten ska vara medlem och företräda en förening med verksamhet i Norrköping.

Sista ansökningsdatum: Stipendiet är inte sökbart. Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiat för året i samråd med RF-SISU Östergötland och om möjligt med Pernilla Wiberg.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tilldelning av stipendium i juni 2024.

Läs mer om Pernilla Wiberg och hennes karriär

Stipendiet vänder sig till: Enskilda eller ideella grupper, totalt stipendiebelopp är 10 000 kronor.

Ändamål: Stipendiet delas ut till enskilda eller ideella grupper, som vid sidan av en idrottsaktivitet, bidrar med insatser som på olika sätt skapar förutsättningar för eller bidrar till genomförandet av idrottsaktiviteten. Det kan också vara insatser som skapar glädje, gemenskap och stolthet vid träning och tävling. Insatserna ska ha en tydlig koppling till nämndens mål och målområden.

För att erhålla stipendiet ska en enskild kandidat vara folkbokförd i Norrköping, en ideell grupp ska ha sitt säte i Norrköping och insatsen ska avse engagemang för en förening med verksamhet i Norrköping.

Stipendiet är inte sökbart. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tilldelning av stipendium i maj/juni 2024.