Skola och utbildning

Här finns stiftelser som skolor och enskilda personer kan ansöka om som rör skola, utbildning och praktik.

Det finns två ansökningsperioder som löper:

  • 1 januari–31 mars
  • 1 september–30 september

De flesta stiftelser tar emot ansökningar under båda perioderna.

Du hittar ansökningsblanketter och mer information i kategorierna nedan. De flesta stiftelser kräver inkomstuppgifter och intyg som till exempel sjukintyg. I ansökningsinformationen och blanketten framgår det vilka handlingar som skall bifogas. Kontrollera gärna att du bifogat alla underlag som krävs innan du skickar in din ansökan.

Ange gärna e-postadress då det underlättar kommunikationen om vi behöver be om kompletteringar. Alla ansökningar behandlas individuellt och besked lämnas via brev eller den e-postadress man angett i sin ansökan.

Har du några frågor kan du mejla till norrkopingstiftelser@pri.se eller ringa 031-778 30 75 måndagar mellan klockan 09:00–12:00

För elever och studenter

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till behövande ungdomar som genomför studier efter grundskolan. I första hand avses yrkesinriktade studier och stipendiaten får vara högst 25 år. Den sökande måste ha undervisats i grundskola i Norrköping och ska också ha varit folkbokförd i kommunen den 1 november året innan. Utbildningen måste även följa nationellt fastställda riktlinjer.

Bakgrund: Swartziska Friskolan grundades av snusfabrikören Petter Swartz och hans fru Brita Ryy i slutet av 1700-talet för att fattiga pojkar och flickor i Norrköping skulle kunna få en utbildning. Skolan låg i hörnet av Prästgatan och Olai kyrkogata, och hade två klasser för ungefär 50 barn. På 1880-talet blev Swartziska friskolan en del av kommunens skolor, och fick en inriktning på yrkesutbildning inom hantverk och handel. Den lades ned på 1930-talet och idag delar Swartziska Friskolans i Norrköping stipendiestiftelse ut stipendier till behövande ungdomar som genomför studier efter grundskolan, med fokus på elever inom olika former av yrkesutbildningar.

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 321.7 kB.

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsens avkastning används för främjande av den barnavårdande verksamheten i staden, framför allt för utbildning av barnskötare.

Ansökningsperiod: 1 januari–31 mars eller 1 augusti–30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas beslut med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 407.1 kB.

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till personer som är folkbokförda i Norrköping, har gått i teknisk skola samt minst ett år arbetat inom industrin i Norrköping. Stipendier ges för att få större erfarenhet i yrket genom studier eller praktik i Sverige eller utomlands.

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 303.4 kB.

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till unga personer som är folkbokförda i Norrköpings kommun för att bidra till att möjliggöra fortsatt utbildning efter avslutad skolgång, det vill säga grundskola.

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 174.5 kB.

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till fem elever i grundskolan som är behövande och avslutar högstadiet.

Ansökningsperiod: 1 januari–31 mars eller 1 augusti–30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas beslut med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 327.9 kB.

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen ger räntefria lån till behövande personer från det som tidigare utgjorde Kvillinge kommun, numera Åby med omnejd, som utbildar sig till grundskolelärare åk 1–7.

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 324.1 kB.

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen ger räntefria lån till fortsatta studier efter grundskolan för elever som går eller har gått i Norrköpings grundskolor och under denna tid varit kyrkbokförda (folkbokförda) i Norrköping.

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett

Ändamål: Stiftelsen lämnar anslag till förmån för elever inom skolverksamhet till exempel stipendier, kulturell verksamhet, idrott, studiebesök, fritidsverksamhet, material med mera.

Ansökningsperiod: 1 januari–31 mars eller 1 augusti–30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas beslut med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier åt behövande barn och ungdomar från Västra Vikbolandets församling, i första hand inom det område som tidigare utgjordes av Furingstads församling, för utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång (grundskola).

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 365.9 kB.

För kommunalt anställda lärare

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsens avkastning tilldelas kommunalt anställda lärare såsom bidrag till kostnader för en studieresa.

Ansökningsperiod: 1 januari–31 mars eller 1 augusti–30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas beslut med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 266.6 kB.