Barn och ungdom

Här finns stiftelser och stipendier som gäller barn och ungdomar.

Det finns två ansökningsperioder:

  • 1 januari–31 mars
  • 1 september–30 september

De flesta stiftelser tar emot ansökningar under båda perioderna.

Du hittar ansökningsblanketter och mer information i kategorierna nedan. De flesta stiftelser kräver inkomstuppgifter och intyg som till exempel sjukintyg. I ansökningsinformationen och blanketten framgår det vilka handlingar som skall bifogas. Kontrollera gärna att du bifogat alla underlag som krävs innan du skickar in din ansökan.

Ange gärna e-postadress då det underlättar kommunikationen om vi behöver be om kompletteringar. Alla ansökningar behandlas individuellt och besked lämnas via brev eller den e-postadress man angett i sin ansökan.

Har du några frågor kan du mejla till norrkopingstiftelser@pri.se eller ringa 031-778 30 75 måndagar mellan klockan 09:00–12:00.

För dig med ohälsa eller sjukdom

Ändamål: Stiftelsen lämnar anslag till behövande barn och ungdomar med ohälsa eller funktionsnedsättning för personliga hjälpmedel, rekreationsresor, eftervård med mera.

Ansökningsperiod: 1 januari–31 mars eller 1 augusti–30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas besked med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 345.1 kB.

För dig med funktionsvariation eller funktionshinder

Ändamål: Stiftelsen lämnar anslag till behövande barn och ungdomar med ohälsa eller funktionsnedsättning för personliga hjälpmedel, rekreationsresor, eftervård med mera.

Ansökningsperiod: 1 januari–31 mars eller 1 augusti–30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas besked med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 345.1 kB.

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut studiestipendier till synskadade eller hörselskadade ungdomar.

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 267.6 kB.

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut medel i första hand till funktionshindrade barn inom det område som tidigare utgjorde Krokeks församling och i andra hand till funktionshindrade barn inom Kolmårdens församling.

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 376.3 kB.

För dig som är utan föräldrar

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Enskilda personer mellan 1–25 år, födda i Norrköping, med ekonomiska behov och minst en avliden förälder kan söka understöd från denna stiftelse.

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett Pdf, 325.8 kB.

Övrigt

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till behövande barn i förskoleåldern och upp till årskurs 6 bosatta i Norrköping.

Ansökningsblankett

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsens avkastning delas ut till utsatta barn i behov av vård under första levnadsåren.

Ansökningsblankett

Om stiftelsen: Stiftelsen Carolina Schales minne är en självständig stiftelse med egen styrelse. Stiftelsen har till uppgift att verka för att ungdomar i Norrköping ska få en bra framtid.

Stiftelsen vänder sig till: Organisationer, föreningar och enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsens avkastning delas ut till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun, som av sociala skäl behöver stöd.

Ansökningsblankett finns att ladda ner på carolinaschales.se