Vuxna

Här finns stiftelser och stipendier samlade för dig som är över 18 år. Stiftelserna har olika inriktningar uppdelade i flera kategorier och det finns även stiftelser med riktad utdelning.

Det finns två ansökningsperioder som löper:

 • 1 januari–31 mars
 • 1 september–30 september

De flesta stiftelser tar emot ansökningar under båda perioderna.

Du hittar ansökningsblanketter och mer information i kategorierna nedan. De flesta stiftelser kräver inkomstuppgifter och intyg som till exempel sjukintyg. I ansökningsinformationen och blanketten framgår det vilka handlingar som skall bifogas. Kontrollera gärna att du bifogat alla underlag som krävs innan du skickar in din ansökan.

Ange gärna e-postadress då det underlättar kommunikationen om vi behöver be om kompletteringar. Alla ansökningar behandlas individuellt och besked lämnas via brev eller den e-postadress man angett i sin ansökan.

Har du några frågor kan du mejla till norrkopingstiftelser@pri.se eller ringa 031-778 30 75 måndagar mellan klockan 09:00–12:00

Övergripande stiftelser för dig i behov av ekonomiskt stöd

Ändamål: ”Norrköping behövande stiftelser” är ett samlingsnamn för de stiftelser som delar ut anslag till behövande inom kommunen. Ansökningsblanketten är gemensam för behövandestiftelserna.

Här kan man söka bidrag för exempelvis:

 • Bad- och rekreationsresa
 • Kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn eller hörselnedsättning
 • Personliga hjälpmedel vid sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Eftervård
 • Lägervistelse

Ansökningsperiod: 1 januari–31 mars eller 1 augusti–30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas besked med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett

Socialt stöd för föräldrar och familjer

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Ändamål: Stiftelsen delar ut pensioner till änkor eller barn efter avlidna ämbets- och tjänstemän, vilka varit i stadens tjänst.

Ansökningsperiod: 1 januari–30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett

För dig med ohälsa eller sjukdom

Stiftelsen vänder sig till: Enskilda personer.

Stiftelsen samfonden för Pauvres Honteux: Stiftelsen delar ut tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer inom Norrköpings kommun.

Stiftelsen R Nord och S Tolléns minne: Stiftelsen delar ut medel till ensamstående behövande och sjuka personer i Norrköping som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem, som själv saknar ekonomiska förutsättningar, och som inte får stöd från socialtjänsten.

Ansökningsperiod: 1 januari–31 mars.
Ansökningarna behandlas inte förrän ansökningsperioden är stängd.
Alla sökande får besked via brev. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett

För dig med funktionsvariation eller funktionshinder

Ändamål: ”Norrköping behövande stiftelser” är ett samlingsnamn för de stiftelser som delar ut anslag till behövande inom kommunen. Ansökningsblanketten är gemensam för behövandestiftelserna.

Här kan man söka bidrag för exempelvis:

 • Bad- och rekreationsresa
 • Kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn- eller hörselskada
 • Personliga hjälpmedel vid sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Eftervård
 • Lägervistelse

Ansökningsperiod: 1 januari–31 mars eller 1 augusti–30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas besked med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett