Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Fridtunatäppan

Fridtunatäppans förskola är centralt belägen intill Vasaparkens grönska och med närhet till Norrköpings unika kulturutbud med bibliotek, muséer och vackra parker.

Fridtunatäppans förskola, exteriör

Vår verksamhet

Fridtunatäppan består av fem avdelningar: Dillen och Timjan för barn 1-3 år samt Myntan, Wasabin och Lavendeln för barn 3-6 år.

Fridtunatäppan ingår i Regnbågsenheten.

Regnbågsenheten

På vår förskola arbetar cirka 20 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. Vi har också en köksansvarig som tillagar maten på förskolan.

Tillsammans med Moagården, Prisman, Växthuset och Regnbågen ingår Fridtunatäppans förskola i Regnbågsenheten. Vi har tillgång till en specialpedagog som vid behov handleder pedagoger i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Vår rektor har ansvar för två förskolor, Fridtunatäppan och Växthuset.

På Fridtunatäppan möter era barn engagerade pedagoger som arbetar för utveckla era barns kunskaper och färdigheter i dialog och målstyrd undervisning. Barnen möter lyhörda och reflekterande pedagoger i lek och lärande under hela dagen. Vi arbetar mycket med leken och att med leken som mötesplats lägga grunden för ett livslångt lärande och skapa en trygg plats för alla barn.

Vi arbetar i mindre grupper med undervisning vilket ger barnen den tid de behöver för att få undersöka i lugn och ro. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet individuellt och på gruppnivå genom barnens intressen och läroplanens mål.

Alla arbetslag arbetar med en processberättelse där de dokumenterar undervisningen och reflekterar över utbildningen och dess innehåll i förhållande till läroplanen för förskolan.

På vår förskola arbetar vi aktivt med demokratibegreppet. Barnen får vara med och ges möjlighet att påverka sin utbildning. Vi arbetar med undervisningen i mindre grupper där varje individ får talutrymme och möjlighet att höras. Vi är inlyssnande i mötet med barnen både i rutinsituationer som till exempel mat- och skötrum och i mötet i lek och lärande. På Fridtunatäppan är allas lika värde viktigt, vi ser varandras olikheter som berikande. Det relationella perspektivet är centralt för oss i syfte att stärka barnens tillit till sig själva och till sina förmågor och att upprätthålla nya kontakter både inne och utomhus.

Vi har en stor gård där vi dagligen möts i lek. Vi tillbringar en stor del av dagen utomhus och njuter av ytan och den naturberikande gårdsmiljön. Vi ser utemiljön som är viktig del i undervisningen, både målstyrd och spontan. Här erbjuds stora ytor för lek, samarbete, relationsskapande och lärande.

Tillit och goda relationer är viktigt för oss. Trygga barn når vi tillsammans där ni som vårdnadshavare är en viktig del i samverkan med oss för just ert barns bästa. Vår utgångspunkt är ett demokratiskt förhållningssätt där samtalen är i fokus. Att arbeta för allas lika värde innebär inte att vi alltid förhåller oss lika till alla utan är inlyssnande efter just ert barns behov.

Gällande förläggning av 15 timmars platserna har ni vårdnadshavare valfrihet mellan att ha ert barn på förskola tre eller fyra dagar per vecka. För oss är det viktigt att valet av tider sker i dialog med förskolan utifrån just ert barns behov.

Mer om Fridtunatäppan

Beskrivning: Nära till grönområde, ljusa lokaler, eget kök, pedagogisk dokumentation

Årskurser: Förskolor

Rektor
Cecilia Ståhl
011-15 19 41
Skicka e-post

Administratör
Ivi Isik
011-15 24 20
Skicka e-post

Avdelningar
Dillen: 072-584 04 15
Lavendeln: 072-584 04 14
Myntan: 072-584 04 13
Timjan: 072-584 04 11
Wasabin: 072-584 04 12

Kök
Ann-Louise: 072-574 70 54

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till

Fridtunatäppans förskola