Hatten

Hattens förskola finns centralt i innerstaden med närhet till stadens alla parker, den vackra strömmen och museer, bibliotek och många andra sevärdheter.

Hattens förskola, exteriör.

Vår verksamhet

På Hattens förskola går cirka 70 barn fördelat på fyra avdelningar. Avdelningarna Solen och Stjärnan är äldrebarnsavdelningar. Lilla-Björn och Månen är yngrebarnsavdelningar.

City förskolor

”En likvärdig förskola som gynnar varje barns utveckling och lärande, där kvaliteten synliggörs i pedagogens möten med barn, vårdnadshavare och pedagoger.”

På Hattens förkola arbetar cirka tolv medarbetare.

Tillsammans med de andra förskolorna i city har vi en kvalitetstjänst/ utvecklingsledare, som med fokus på det pedagogiska uppdraget handleder medarbetarna för att öka kvaliteten i våra verksamheter.

Vi har också en specialpedagog som stöttar oss i det aktiva arbetet med att bredda basen och det relationella förhållningssättet som ska prägla våra förskolor.

I våra utbildningar arbetar vi aktivt med att utmana barnens alla språk. Vår utgångspunkt är att alla språk är språk för lärande.

Vi har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete där det kollegiala lärandet är i fokus för både barn och pedagoger.

Tillsammans har vi formulerat en vision som leder oss i arbetet mot ökad kvalitet, där mindre möten och ett relationellt förhållningssätt är hörnstenarna.

Vårt mål är att skapa en likvärdig förskola för alla barn!

På våra förskolor ses alla som en tillgång, vår utgångspunkt är att alla vill och kan.

I mindre möten arbetar pedagogerna aktivt med att skapa tillit och trygghet i relation med barnen.

Vi arbetar medvetet med att utveckla vårt jämställdhetsarbete där ökade kunskaper inom ämnet stärker pedagogerna i att göra aktiva val som utgår från en mångkreativitet där alla barn ges samma möjligheter att göra aktiva demokratiska val.

Vår utgångspunkt är att barnets bästa alltid kommer först. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Vi eftersträvar en god relation mellan förskola och hem. De dagliga samtalen är viktiga för oss och de stärker de goda relationerna. Årligen erbjuder vi utvecklingssamtal där vi berättar om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar ditt barn i hens lärande och utveckling.

Vi finns på Knäppingborgsgatan 20 på nedre plan . Vi har en stor och härlig gård med stora ytor för lek och kreation.

Hattens förskola får sin mat från Gustaf Adolfs skolkök. Pedagogerna äter pedagogiska måltider, vilket innebär att de äter tillsammans med barnen. Under måltiden arbetar pedagogerna aktivt med barnens språk genom att under måltiden föra samtal som vidgar barnens ordförråd och förmåga att samtala.

Matsedel

Mer om Hatten

Beskrivning:

Årskurser: Förskolor

Rektor
Jessica Rask
011-15 29 50

Avdelningar
Månen: 072-463 55 98
Lilla-Björn: 072-463 55 97
Stjärnan: 072-463 56 00
Solen: 072-463 55 99

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Hatten