Hantverkaren

Hantverkarens förskola finns centralt i innerstaden med närhet till stadens alla parker, den vackert belägna strömmen och alla museum, bibliotek samt sevärdheter.

Hantverkarens förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Hantverkarens förskola finns cirka 36 barn fördelat i två grupper. Den ena gruppen heter Larven och är för yngre barn. Den andra gruppen heter Fjärilen och är för äldre barn. 

City förskolor

  • City förskolor är samlingsnamnet för dessa förskolor som finns centralt i innerstaden:

På Hantverkaren arbetar cirka sju medarbetare.

Tillsammans med de andra förskolorna i City har en vi kvalitetstjänst/utvecklingsledare som handleder medarbetarna för att öka kvaliteten i våra verksamheter med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Vi har också en specialpedagog som stöttar oss i det aktiva arbetet med att bredda basen och ett relationellt förhållningssätt som vi vill ska prägla våra förskolor.

I våra utbildningar arbetar vi aktivt med att utmana barnens alla språk för vår utgångspunkt är att alla språk är språk för lärande!

Vi har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete där det kollegiala lärandet är i fokus för både barn och pedagoger.

Vi har tillsammans formulerat en vision som leder oss i arbetet mot ökad kvalité där mindre möten och ett relationellt förhållningssätt är hörnstenarna.

Vårt mål är att skapa en likvärdig förskola för alla barn!

Vår vision:

”En likvärdig förskola som gynnar varje barns utveckling och lärande, där kvaliteten synliggörs i pedagogens möten med barn, vårdnadshavare och pedagoger.”

På våra förskolor ses alla som en tillgång, vår utgångspunkt är att alla vill och kan!

I mindre möten arbetar pedagogerna aktivt med att skapa tillit och trygghet i relation med barnen.

Vi arbetar medvetet med att utveckla vårt jämställdhetsarbete där ökade kunskaper inom ämnet stärker pedagogerna i att göra aktiva val som utgår från en mångkreativitet där alla barn ges samma möjligheter att göra aktiva demokratiska val.

Vår utgångspunkt är att barnets bästa alltid kommer först. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Vi eftersträvar en god relation mellan förskola och hem. De dagliga samtalen är viktiga för oss och stärker de goda relationerna. Årligen erbjuder vi utvecklingssamtal där vi berättar om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar ditt barn i hens lärande och utveckling.

Hantverkarens förskola får sin mat från Gustaf Adolfs skolkök. Pedagogerna äter pedagogiska måltider vilket innebär att de äter tillsammans med barnen. Under måltiden arbetar pedagogerna aktivt med barnens språk genom att under måltiden föra samtal som vidgar barnens ordförråd och förmåga att föra samtal.

Matsedel

Mer om Hantverkaren

Beskrivning: En likvärdig förskola som gynnar varje barns utveckling och lärande, där kvaliteten synliggörs i pedagogens möten med barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Jessica Rask
011-15 29 50

Avdelningar
Larven: 072-463 55 91
Fjärilen: 072-463 55 92

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Hantverkaren