Problem hemma

Du har rätt att känna dig trygg hemma, få bra omvårdnad och att bli bemött med respekt. Dina föräldrar eller vårdnadshavare ansvarar för att se till att det är så.

Men ibland kan det vara jobbigt hemma. Föräldrar kan ha svårt att räcka till för sina barn. Det finns många orsaker till det som sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller något annat som är svårt i livet. Ibland kan det jobbiga handla om att du och dina föräldrar inte kommer överens.

Både du och dina föräldrar har då rätt att få stöd och hjälp. Om du har problem hemma kan du berätta det för någon vuxen som du litar på eller ta kontakt med någon verksamheterna här nedanför.

Är du som är mellan 6 och 14 år orolig för hur du mår eller någon i din närhet så kan du höra av dig till Barnhälsan. Även hela familjen kan få hjälp på Barnhälsan.

Barnhälsan

Till Ungdomshälsan i Norrköping är alla ungdomar välkomna oavsett könsidentitet, genusuttryck, sexualitet, förutsättningar i livsvillkor, politisk åskådning, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Om du önskar kurators- eller psykologkontakt så är du välkommen hit innan du fyllt 22 år.

För alla andra andra ärenden är du välkommen hit innan du fyllt 26 år.

Ungdomshälsan – För dig upp till 26 år

Balder är en öppen stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket. Till Balder kan man komma direkt, utan ett beslut av socialkontoret.

Balder – För dig som som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket

På Frideborg vänder vi oss till dig som upplevt våld i nära relationer eller själv utsatts för våld eller hot. Det är viktigt att du får någon att prata med om hur det är eller har varit. Hos oss har du möjlighet att träffa andra barn och ungdomar som också levt med våld i sina familjer.

Läs mer om Frideborg för barn och unga, 4–25 år

Kastanjen har grupper för dig som är barn eller tonåring som lever i en svår livssituation.

Läs mer om Kastanjen

Barn- och familjeteamen 0-20 år

Barn- och familjeteamen erbjuder stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Där kan man bland annat få hjälp genom stödsamtal, familjebehandling och/eller genom stöd i hemmet.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via Kontakt Norrköping om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

BUSS-teamet vänder sig till barn i förskoleklass till och med årskurs nio som har komplex social problematik. Insatsen bygger på ett systemiskt arbetssätt där barnet ses i hela sitt sammanhang. Det innebär att man arbetar nära barnet på flera arenor samtidigt; i skolmiljö, i hemmet och med fritiden. BUSS-teamet drivs i samverkan mellan socialkontoret och utbildningskontoret.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via Kontakt Norrköping om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

NP-center är en kommunövergripande verksamhet för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Syftet är att ge ungdomarna stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden. NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen.

Läs mer om NP-center här

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontoret eller vård- och omsorgskontoret via Kontakt Norrköping om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

IHF är en behandling för familjer med många, jobbiga problem. Det kan till exempel vara svårt för föräldrarna och barnen att skapa en bra relation av olika anledningar. Föräldrarna och barnen kan också ha mycket konflikter i vardagen.

IHF-metoden får med hela familjen och andra viktiga personer som finns omkring den dem. Barn i familjen kan vara 7-16 år.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via Kontakt Norrköping om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

Norrköpings Ungbo är en insats där du kan erbjudas boende med stöd från Ungbos personal. Syftet är att du som har ett biståndsbedömt behov får möjlighet att, under trygga former, träna och förbereda dig för ett självständigt boende och vuxenliv.

Norrköpings Ungbo kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet. Norrköpings Ungbo arbetar med två typer av insatser, placering enligt stödboende 16-20 år samt öppenvårdsinsatsen boende med stöd för ungdomar 18-20 år.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via Kontakt Norrköping om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon, Kontakt Norrköping: 011-15 00 00

Kvällar och helger:

Telefon, UngBo: 011-15 25 00

Team nystart syftar till att förbättra situationen för barn och unga i Norrköpings kommun som är placerade i till exempel HVB-boende. Genom insatserna ska risken för återplaceringar minska och skolprestationerna förbättras. Det sker bland annat genom förbättrade former för stöd till placerade barn och individuellt anpassat skolstöd.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via Kontakt Norrköping om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

När familj och vänner behöver hjälp och stöd är du som anhörig ofta ovärderlig, men att vara den som hjälper kan ibland kännas tungt. Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som vårdar eller stöttar någon närstående och själv behöver stöd för att orka. Verksamheten vänder sig till alla åldrar; barn, ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper, temakvällar och föreläsningar.

Anhörig- och kunskapscenter

Det uppsökande teamet besöker olika platser i Norrköping för att möta dig som är ung och behöver stöd. Vi vill hjälpa dig tidigt i livet så att dina problem inte växer sig större.

Uppsökande teamet

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00