Terrass eller altan

För att bygga en terrass eller altan kan du behöva bygglov beroende på storlek och placering i förhållande till hus och tomtgräns.

Med terrass eller altan menas golvet på en uteplats.

Om du vill bygga in din terrass eller altan med tak och/eller glaspartier gäller andra regler:

Glasa in altan

 

Om du vill ha tak över din terrass eller altan finns regler om bygglov:

Skärmtak

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

  • terrassen eller altanen är högre än 1,8 meter över mark inom 3,6 meter från bostadshuset (det vill säga om någon del av altanen ligger längre från huset än 3,6 meter)
  • terrassen eller altanen är högre än 1,1 meter över marken och mer än 3,6 meter från bostadshuset
  • terrassen placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och grannens medgivande inte finns

Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt terrassen eller altanen samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig behövs i de flesta fall inte. Vi återkommer till dig om du behöver komplettera med en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på din bygglovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.