Hur är det att sommarjobba inom vård och omsorg?

Det finns många olika arbetsuppgifter inom vård och omsorg och personerna som behöver stöd och omsorg är i alla åldrar. Du ger dem stöd och service för att underlätta deras vardag och göra den meningsfull. Alla personer är olika och behöver olika mycket stöd och omsorg.

Du kan jobba inom tre olika verksamhetsområden

Har du hjärtat på rätt plats och vill ge en meningsfull vardag till äldre?

Ett äldreboende är ett boende för äldre som inte längre kan bo kvar i sitt eget hem. Här behöver du hjälpa den boende med omvårdnad och personlig hygien såsom dusch och toalettbesök. Även lyft och förflyttningar görs, vilket det finns hjälpmedel till. Medicindelegering krävs för att kunna hjälpa de boende med att ta medicin samt att läsa journaler och att kunna dokumentera hur arbetsdagen har varit. Andra arbetsuppgifter som ingår i det dagliga arbetet är att hjälpa till med lättare hushållsuppgifter eller anordna aktiviteter för de boende såsom sittgympa eller bingo.

På de flesta äldreboenden finns det olika avdelningar, många är inriktade mot demenssjukdom där kan det förekomma utåtagerande beteende. Det finns även psykiatriavdelningar och korttidsboenden. På korttidsboendena bor den boende i väntan på ett permanent boende. Vissa boende har även växelvård vilket innebär att de bor exempelvis två veckor på boende och två veckor hemma.

Tycker du om att vara aktiv och vill ha en händelserik arbetsdag?

Att arbeta inom hemtjänst innebär en varierad och händelserik vardag där du hjälper människor i deras egna hem. Här får du vara beredd på aktiva dagar där du möter många människor i olika situationer. Det är ett självständigt arbete där du som vikarie behöver kunna gå hem själv till hemtjänsttagaren. Det är fördelaktigt om du har körkort eller kan cykla för att smidigt ta dig runt till hemtjänsttagarna.

I arbetsuppgifterna ingår att städa, tvätta, diska och stötta upp med vardagliga sysslor i hemmet som hemtjänsttagaren inte klarar själv. Du kan även behöva stötta med omvårdnad och personlig hygien såsom toalettbesök, duschning och blöjbyte samt medicindelegering. Här behöver du vara bekväm med att arbeta med både kvinnor och män. Inom hemtjänsten finns även nattdistrikt och träffpunkter. Nattdistrikten är stora geografiska områden och handlar om att man åker hem till de hemtjänsttagaren som har behov av stöttning även på natten. Här krävs det att du har körkort. På våra Träffpunkter arrangeras aktiviteter av vitt skilda slag. På alla träffpunkter finns något för huvud, kropp och själ och hemtjänsttagarna får möjlighet att träffa andra och socialisera sig.

Har du skinn på näsan och vill stötta personer till en fungerande vardag?

Inom verksamhetsområden för personer med funktionsnedsättning räknas dels boenden såsom servicebostad, gruppbostad och korttidshem. Vi har även dagliga verksamheter, avlösar- och ledsagarservice, personlig assistans och boendestöd.

Inom dessa områden har personen någon form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och behöver stöttning på olika sätt för att få en fungerande vardag. Det kan vara en medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning. Vissa personer behöver mer social stöttning och att du som vikarie jobbar med ”händerna på ryggen” och försöker motivera personen till att själv utföra sin vardag på egen hand, i den mån det går. Hos andra personer är det mer omvårdnad och det kan innebära arbetsuppgifter såsom intimhygien, påklädning, dusch, matning, förflyttning och liknande. Utåtagerande samt hot och våld kan förekomma. Man jobbar därför med lågaffektivt bemötande och behöver ha skinn på näsan för att trivas som vikarie.

Vi har enheter inom socialpsykiatrin av mer utmanande slag. Där du som vikarie behöver kunna ta egna beslut, jobba självständigt och relationsskapande med personen. Det är viktigt att du inte är rädd för att kliva in i oförutsägbara situationer och hantera det på rätt sätt.

Läs intervjuer med tidigare sommarjobbare

Till dig som ska ansöka

Tror du att ett sommarjobb inom vård och omsorg skulle passa dig?
Läs mer om hur du ansöker i nästa steg.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
För frågor om semesterrekrytering inom vård och omsorg

Övrig info:
Vi tar bara emot frågor via e-post. Din ansökan skickar du in via aktuell platsannons.