Inriktningsdokument för politikområden

Bild inriktningsdokument

Norrköpings kommuns styrmodell

Vid sidan av måldokumenten kan skrivningen om politikområden utvecklas i inriktningsdokument. Inriktningsdokumenten beskriver den långsiktiga politiska viljan inom olika områden med utförligare text, men innehåller inte några nya mål.

Inriktningsdokument bereds av nämnd eller nämnder på uppdrag av kommunfullmäktige och beslut tas av fullmäktige.

Inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun Pdf, 7.7 MB.
Inriktningsdokument digitalisering i Norrköpings kommun Pdf, 250.1 kB.

Inriktningsdokument för upphandling och inköp Pdf, 319 kB.

Fritidspolitiken för ungdomar Pdf, 97.5 kB.
Inriktningsdokument Näringslivsfrågor Pdf, 4.8 MB.
Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Pdf, 559.1 kB.

Inriktningsdokument- Strategi för besöksnäringen Pdf, 743.8 kB.

Inriktning av landsbygdspolitiken  Pdf, 1 MB.

Inriktningsdokument avseende kommunens stöd till föreningar och andra aktörer samt studieförbund Pdf, 71.7 kB.

Inriktningsdokument Integration Pdf, 66.6 kB.

Inriktningsdokument Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen Pdf, 84 kB.

Inriktningsdokument för att förhindra att barn och ungdomar utsätts för våld och förtryck i hemmet Pdf, 2.9 MB.

Inriktningsdokument för miljöpolitiken Pdf, 1.8 MB.

Inriktningsdokument Norrköpings kommuns internationella samverkan Pdf, 3.1 MB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Mer information