Inriktningsdokument för politikområden

En karta över hur kommunen styrs, mål och uppföljning.

Norrköpings kommuns styrmodell

Vid sidan av måldokumenten kan skrivningen om politikområden utvecklas i inriktningsdokument. Inriktningsdokumenten beskriver den långsiktiga politiska viljan inom olika områden med utförligare text, men innehåller inte några nya mål.

Inriktningsdokument bereds av nämnd eller nämnder på uppdrag av kommunfullmäktige och beslut tas av fullmäktige.
 

Fritidspolitiken för ungdomarPDF (pdf, 97.5 kB)
NäringslivsfrågorPDF (pdf, 121.8 kB)
Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättningPDF (pdf, 559.1 kB)

Inriktningsdokument- Strategi för besöksnäringenPDF (pdf, 690.5 kB)

Inriktningsdokument för personalpolitikenPDF (pdf, 7.7 MB)
Inriktning av landsbygdspolitiken PDF (pdf, 1 MB)

Inriktningsdokument avseende kommunens stöd till föreningar och andra aktörer samt studieförbundPDF (pdf, 71.7 kB)

Inriktningsdokument IntegrationPDF (pdf, 66.6 kB)

Inriktningsdokument Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessenPDF (pdf, 84 kB)

Inriktningsdokument för att förhindra att barn och ungdomar utsätts för våld och förtryck i hemmetPDF (pdf, 2.9 MB)

Inriktningsdokument för miljöpolitikenPDF (pdf, 1.8 MB)

Inriktningsdokument Norrköpings kommuns internationella samverkanPDF (pdf, 3.1 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Mer information